Servei d'Informació sobre les Licitacions i Compra Pública

Servei d'Informació sobre les Licitacions i Compra Pública

Teniu a la vostra disposició el servei d'informació sobre les licitacions i compra pública, un butlletí exhaustiu que recull, agrupa i classifica sectorialment totes les licitacions que es publiquen a Catalunya. Aquest butlletí s'envia diàriament per correu electrònic i permet accedir directament a les licitacions que us puguin interessar a través del directori sectorial que trobareu al butlletí.

La informació que es publica indica l'organisme que fa la licitació, les dades del contracte, la data de publicació, la data de presentació de les ofertes i el pressupost de la licitació. Les dades del contracte permetran accedir al portal de la Contractació pública on podreu consultar els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques.

Us recordem que la Cecot posa a la vostra disposició l'assessor José Luis Martínez, el qual us podrà resoldre els dubte que tingueu i us assessorarà sobre el procediment de licitació, també us podrà informar sobre la tramitació del RELI i les classificacions necessàries en alguns procediments de compra pública.

Per visualitzar els Butlletins de Licitacions, cliqueu aquí

 

 Atenció al Soci | Tel. 93 736 11 00 | atencio.soci@cecot.org