Formació i intermediació laboral

Servei de formació i d'intermediació laboral

Cecot Formació i Desenvolupament és actualment un dels centres de formació més importants de Catalunya, i de referència a la província de Barcelona. Actuem com a centre formatiu col·laborador del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya,de l’INEM i de la Fundació Tripartita para la Formación en el Empleo, i, alhora, mantenim acords educatius amb universitats i consultors de gran prestigien el sector públic i privat.

Som centre col·laborador del Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya amb número de cens 0049 per impartir formació per a l’ocupació, i entitat organitzadora de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo per a la gestió del crèdit de bonificació de les empreses.

Impartim i gestionem plans de formació de caràcter intersectorial i sectorial, per donar resposta a les necessitats formatives dels prop de 40 sectors d’activitat que sorgeixen dels nostres diferents Gremis, dissenyant i desenvolupant una oferta formativa coherent i pionera en relació a les demandes i necessitats del mercat laboral actual. Un dels nostres trets diferencials és la utilització d’una metodologia activa i participativa (learn by doing) que facilita la transferència de coneixements al lloc de treball i facilita l’adquisició dels  coneixements.

SERVEIS QUE OFERIM A LES EMPRESES

Assessorament en formació

Gestió de Bonificació

Formació a mida

Acolliment d'alumnes en pràctiques

Borsa de treball i intermediació laboral

Informa't de tots els serveis

COMPTEM AMB L'HOMOLOGACIÓ PER IMPARTIR LES ESPECIALITATS SEGÜENTS:

  - Prevenció de Riscos Laborals (01-06-2001 - Generalitat de Catalunya)

  - Gasos Fluorats (27-10-2011 - Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya) 

  - Formació de conductors/es de transport per carretera, formació continua i qualificació inicial (CAP)
    (20-02-2012 - Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya) 

  - Formació de personal de seguretat privada (05-02-2012 - Institut de Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya) 

  - Formació de personal del control d'accés (07-07-2010 - Direcció General del Joc i d'Espectacles de la Generalitat
    de Catalunya) 

  - Formació en matèria de prevenció amb número de registre 0511080284 (29-06-2011 - Fundación Laboral de
    la Construcción) 

  - Formació de continguts específics del sector metall i ratificació d'entitat homologada per impartir formació en
    material de construcció amb número de registre 0511080284 (06-2011 - Fundación del Metal para la Formación,
    Cualificación y el Empleo) 

  - Centre col·laborador ACTIC (acreditació de competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació), amb número
    d’inscripció 0376 (10-2013 – Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya).

SERVEIS DE FORMACIÓ I RECURSOS HUMANS QUE OFERIM