Subvencions per a la incorporació del català en productes tecnològics

Objecte

L’objecte d’aquestes subvencions és promoure la incorporació del català en productes tecnològics amb la finalitat d’augmentar-ne l’oferta. La convocatòria de 2024 considera prioritari l’àmbit de la salut i els serveis socials. En queden exclosos l’elaboració i la traducció de pàgines web, els videojocs, les plataformes de videojocs i les interfícies de videoconsoles.

Beneficiaris

Poden optar-hi les empreses amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya. En queden excloses les associacions, fundacions i qualsevol entitat privada sense ànim de lucre, tot i que duguin a terme activitats econòmiques.

Termini

La presentació de sol·licituds és del 13 de març al 3 d’abril, a les 14 h. Per fer la sol·licitud, podeu accedir aquí

Despeses subvencionables

Són despeses subvencionables la traducció i la correcció i la localització, entesa com la modificació tècnica o artística necessària per a adaptar el producte tecnològic a la llengua i els referents culturals d’un país.

Sol·licituds i més informació

Per a la tramitació de la sol·licitud i més informació sobre aquestes subvencions, visiteu aquest enllaç.

 

Necessites assessorament? Nosaltres t'ajudem
Assessorament en Responsabilitat Social | Pere Ejarque | responsabilitatsocial@cecot.org