Vista d'objecte predeterminada. Fes clic per crear una plantilla personalitzada, ID del node: 8673, ID de l'objecte: 8570

Circulars

Circulars

Nom Classe Secció
Document Conveni col·lectiu de l'ensenyament privat de Catalunya sostingut totalment o parcialment amb fons públics - Revisió salarial 2023 article 1
Document  Conveni col·lectiu de treball del Sector de les Indústries de la Fusta de la província de Barcelona pels anys 2023 - 2025 article 1
Document Conveni col·lectiu general d'àmbit estatal per al sector d'entitats d'assegurances, reassegurances i mútues col·laboradores amb la Seguretat Social... article 1
Document Conveni col·lectiu estatal d'arts gràfiques, manipulats de paper, manipulats de cartó, editorials i indústries auxiliars - Modificació de l'article... article 1
Document Calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2025 article 1
Document Conveni col·lectiu de treball per a les indústries de fabricació de prefabricats de formigó i derivats del ciment - Taules definitives 2023 article 1
Document Conveni col·lectiu de treball del comerç del vidre, pisa, ceràmica i similars de Catalunya pels anys 2023 - 2025 article 1
Document Modificació de l'Ordre EMT/290/2023, de 22 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2024 article 1
Document Conveni col·lectiu de treball del sector de la Indústria Flequera de la província de Barcelona- Taules salarials definitives per a l'any 2023 article 1
Document Conveni col·lectiu general de treball de la indústria tèxtil i de la confecció - Taules salarials per a l'any 2023 article 1
Document  Conveni col·lectiu de recuperació i reciclatge de residus i matèries primeres secundàries - taula salarial per a l'any 2024 article 1
Document Conveni col·lectiu estatal d'empreses de consultoria, tecnologies de la informació i estudis de mercat i de l'opinió pública - Actualització taules... article 1
Document Conveni col·lectiu d'àmbit estatal de la indústria de producció audiovisual (tècnics) per a l'any 2024 article 1
Document Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona - Calendari laboral per a l'any 2024 article 1
Document Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona - Calendari laboral per a l'any 2024 article 1