Vista d'objecte predeterminada. Fes clic per crear una plantilla personalitzada, ID del node: 8673, ID de l'objecte: 8570

Circulars

Circulars

Nom Classe Secció
Document Acord signat en relació amb la clàusula de revisió salarial del Conveni de la Indústria Siderometal·lúrgica article 1
Document Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics - Acords de modificació article 1
Document Conveni col·lectiu dels establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques - Modificació article 1
Document Última hora de la Negociació del Conveni d’Indústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona article 1
Document Conveni col·lectiu d'àmbit estatal per a despatxos de tècnics tributaris i assessors fiscals | Taules 2021 i 2022 article 1
Document Conveni col·lectiu de treball del sector de transport mecànic de viatgers | 2019 - 2023 article 1
Document Conveni col·lectiu de treball per a oficines de farmàcia | 2020 - 2022 article 1
Document CORRECCIÓ D'ERRADES del Conveni col·lectiu del sector del comerç de Catalunya a subsectors i empreses sense conveni propi article 1
Document Conveni col·lectiu de treball del sector de remolcadors de trànsit interior i exterior de ports | Taules 2020 i 2021 article 1
Document Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics -Taules 2022 i modificació del VII Conveni article 1
Document S'estableix procediments de control de la jornada laboral de conductors en el sector de transports per carretera article 1
Document Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries de fabricació de prefabricats de formigó i derivats del ciment | Taules definitives 2021 article 1
Document Conveni col·lectiu general del sector de la construcció - Nova regulació del contracte indefinit adscrit a obra article 1
Document  Conveni col·lectiu general de treball de la indústria tèxtil i de la confecció | Revisió 2021 i taules 2022 article 1
Document  Conveni col·lectiu general de treball de la indústria tèxtil i de la confecció | Revisió 2021 i taules 2022 article 1