COVID-19 | S'aprova la convocatòria d'ajuts per a les persones treballadores autònomes així com les seves bases reguladores

Us informem que s’han aprovat la convocatòria d'ajuts de la Generalitat de Catalunya en forma de prestació econòmica única per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència del COVID-19, prevista a l'article 15 del Decret llei 7/2020 que consten a l'Annex.

Assessorament Financer i Fiscal | Enric Rius i Xavier López | financer@cecot.org | fiscal@cecot.org