COVID-19 | Rectificació pagaments fraccionats

Us informem  que per a aquells contribuents que hagin presentat les seves autoliquidacions de pagaments fraccionats o IVA amb anterioritat a l'entrada en vigor del Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l'economia i l'ocupació. (BOE de 22 d'abril), l'AEAT ha implementat un senzill sistema per a facilitar l'aplicació de les mesures previstes en els articles 9, 10 i 11 d'aquest Reial decret llei.

Es tracta d'un sistema d'ús voluntari per al contribuent específicament dissenyat per a oferir a aquests contribuents les majors garanties possibles de rapidesa en la gestió de les seves sol·licituds.

Per a més informació, cliqueu aquí.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament Financer i Fiscal | Enric Rius i Xavier López | financer@cecot.org | fiscal@cecot.org