Cecot assessora a més de 55 projectes emprenedors l’any 2023

Cecot assessora a més de 55 projectes emprenedors l’any 2023

El Servei d’emprenedoria i Creació d’empreses de la Cecot ha assessorat durant l’any 2023 a més de 55 persones emprenedores d’arreu del territori però essencialment del Vallès Occidental i l’àrea metropolitana. Totes aquestes persones van dirigir-se al Departament d’Emprenedoria i Creixement Empresarial de la Cecot amb una idea de negoci ja definida o volien adquirir una empresa en funcionament.
 
“El meu consell és que si desitges alguna cosa, que ho lluitis fins al final. Ja que és molt satisfactori treballar per un mateix. En relació a l’assessorament de Cecot, sí que recomanaria el vostre assessorament, ja que doneu moltes facilitats i ajudeu en tots els passos a seguir per iniciar el projecte.” Javier Cuadros, emprenedor d’una empresa de transports.
 
Des del Departament d’Emprenedoria i Creixement Empresarial de la Cecot s’ofereix assessorament i acompanyament en totes les fases de l’emprenedoria, des del treball en la idea de negoci i la seva validació, passant per l’anàlisi de viabilitat mitjançant el pla d’empresa i el pla econòmic financer i suport en l’obtenció de finançament i/o ajudes o subvencions. 
 
Aquesta metodologia d’assessorament juntament amb totes les eines que posa la Cecot a la disposició de la persona emprenedora, fan que tota persona que vingui al servei d’emprenedoria de la Cecot rebi un assessorament 360º
 
L’assessorament ofert al 2023 ha permès poder treballar i finalitzar 7 memòries de capitalització de l’atur i 17 plans d’empresa. 
 
Entrant més al detall de la feina feta durant el 2023, podem dir que l’assessorament rebut a projectes iniciats l’any 2022 i projectes de 2023, ha fructificat en la creació del seu propi lloc de treball de 20 persones a un total de 15 noves empreses. El sector serveis, amb 8 empreses creades, ha estat el sector amb més activitat de creació, seguit del comerç amb 4 projectes iniciats, i destacar també la creació de 3 negocis d’hostaleria. Cal destacar que de les 20 persones emprenedores que han impulsat la seva empresa, 12 han estat dones i 8 homes. Per la Cecot és molt important impulsar l’emprenedoria en clau femenina, tot ajudant a lluitar a favor de la igualtat d’oportunitat entre homes i dones.
 
Tot el suport ofert a les persones emprenedores ateses en l’àrea de creació del Departament d’Emprenedoria i Creixement Empresarial durant 2023, ha suposat una inversió induïda de més de 315.000€ entre finançament bancari, finançament d’Acció Solidaria Contra l’Atur (ASCA), capitalitzacions de l’atur i atorgament d’ajudes i subvencions a les persones empresàries que ho han sol·licitat. 
 
Val la pena destacar que a principis de 2023 la Cecot va esdevenir Punt PAE, el qual permet que des de l’entitat es puguin formalitzar altes i baixes d’empreses, tant per autònoms com per Societats Limitades. En aquest primer any del servei s’han iniciat 14 sol·licituds del servei i s’han tramitat 3 altes d’autònoms i 1 alta de societat limitada.
 
“El servei sense cost de constitució d'empreses de la Cecot és molt bo, de fet, en una escala de l'1 al 10, puntuaria el servei del PAE amb un 9.” Claudio Rodríguez, emprenedor del projecte Fan Yours.
 
En dades agregades, des de 2014 el Departament d’Emprenedoria i Creixement Empresarial de la Cecot ha ajudat a crear més de 300 empreses.
 
El departament d’Emprenedoria i Creixement Empresarial de la Cecot compta amb el suport del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya en el marc del programa EmprènCat.

 
Sobre el Departament d’Emprenedoria i Creixement Empresarial
 
Sota el paraigües del Departament d’Emprenedoria i Creixement Empresarial s’ofereix assessorament a les persones emprenedores i empresàries a través de les diferents àrees de treball:  

  • Creació d’empreses: les persones emprenedores poden rebre assessorament i acompanyament en totes les fases de la creació de la seva empresa. A més, al ser punt PAE, també ens ocupem dels tràmits d’alta. Per a més informació: https://serveis.cecot.org/Serveis/Emprenedoria  
  • Transmissió empresarial: si tens una empresa o negoci, ja no pots donar-li continuïtat i cerques un relleu; o si ets emprenedor i et planteges emprendre a través de la compra d’una empresa en funcionament, a través del servei de Reempresa t’acompanyem i assessorem en totes les fases de la compra o la venda de l’empresa. Per a més informació: https://www.reempresa.org/  
  • Consolidació i creixement: oferim acompanyament a les persones emprenedores i empresàries en el procés de consolidar la seva empresa i fer-la créixer, a través d’assessorament especialitzat i actuacions formatives. A més, a través del servei de HelpEmpresa, podem fer un diagnòstic integral de la situació de la teva empresa, donar-te consells per fer-la més resilient per afrontar reptes a futur. Si la teva empresa té problemes de viabilitat, també t’acompanyem en el procés de reestructuració o tancament honest i ordenat. Per a més informació: https://helpempresa.com/  
  • Oficina de finançament: tant si ets emprenedor/a o empresari/a, t’ajudem a trobar la millor solució de finançament per al teu projecte o empresa, ja sigui per a la seva constitució com per fer-la créixer amb noves inversions. Per a més informació: https://serveis.cecot.org/Pagines/Oficina-de-financament  

 
Per a més informació:
 
Departament de comunicació de la  Cecot 
premsa@cecot.org | Tel. 93 736 11 15 | Mòbil 630 91 80 26