Ampliació de garanties, tres anys a partir de l'1 de gener de 2022

A partir del dia 1 de gener de 2022, va entrar en vigor el Reial decret llei 7/2021, de 27 d'abril, de transposició de directives del  Parlament Europeu i del Consell referent a  diverses matèries, entre elles  les de 20 de maig de 2019: la 2019/770, relativa a determinats aspectes dels contractes de subministrament de continguts i serveis digitals, i la 2019/771, relativa a determinats aspectes dels contractes de compravenda de béns,  pel que fa a  la defensa dels consumidors.

Referent a les garanties comercials i serveis postvenda dels contractes de compravenda de béns existents o de béns que s'hagin de produir o fabricar i els contractes de subministrament de continguts o serveis digitals, incloent-hi com a tals tots aquells que tinguin per objecte el lliurament de suports materials que serveixin exclusivament com a portadors de continguts digitals.

» En la compravenda de béns o de subministrament de continguts o serveis digitals, l'empresari serà responsable durant un termini de tres o de dos anys en el cas de continguts o serveis digitals.

» En el cas de subministrament continu de continguts o serveis digitals o de béns amb elements digitals,   durant un període de temps determinat, l'empresari serà responsable de qualsevol manca de conformitat  dins del termini durant el qual s'han de subministrar els continguts o serveis digitals d'acord amb el contracte.

» En els béns de segona mà, l'empresari i el consumidor o usuari poden pactar un termini menor, que no pot ser inferior a un any des del lliurament.

Per qualsevol dubte referent a l’aplicació del Reial decret llei 7/2021 o  al Decret Llei 27/2021,  de 16 de desembre de 2021, publicat al DOGC número 8564, que transposa les directives (UE)  2019/770,  i la 2019/771, al  Codi civil de Catalunya, podeu dirigir-vos a l’assessor de consum.

Assessorament en Consum | Alfons Conesa | consum@cecot.org