Subvencions per a projectes d'assessorament per a l'acceleració de la innovació de l'empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives

Us informem que s'ha publicat en el DOGC la RESOLUCIÓ EMT/2891/2021, de 23 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions per a projectes d'assessorament per a l'acceleració de la innovació de l'empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives.

La concessió de subvencions es realitzarà mitjançant les següents línies:

» Línia 1. Subvencions per a la ideació de reptes i de noves iniciatives disruptives.

» Línia 2. Subvencions per a l'evolució de noves iniciatives disruptives.

» Línia 3. Subvencions a empreses emergents (start-up) per a la realització de proves pilot en col·laboració amb empreses per a dur a terme la validació d'iniciatives disruptives en el mercat.

De manera genèrica, les beneficiàries han de ser empreses constituïdes segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa, i amb establiment operatiu a Catalunya.

Les bases reguladores aplicables a aquesta convocatòria són les establertes en la RESOLUCIÓ EMT/2766/2021.

El termini de presentació de sol·licituds serà des de les 09.00 hores de l'endemà al de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC fins a les 14.00 hores del dia 5 de novembre de 2021.

El procediment per a la presentació de les sol·licituds s'estableix en la base 6 de les bases reguladores d'aquestes ajudes.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en R+D+i | Abraham Arcos | innova@cecot.org

Informació facilitada per Fequequim