Jurídic de Noves Tecnologies

Anna Sallés

Assessora jurídica de noves tecnologies

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona des del 1995, Advocada especialitzada en Protecció de Dades, Dret Informàtic, Noves Tecnologies, així com en Comerç Exterior i de Dret Mercantil Internacional. Experiència en Laudes Arbitrals contra companyies de telecomunicacions.

ADEQUACIÓ A LA RGPD

• Protecció de dades.

• Determinació de les mesures de seguretat a aplicar

• Document de seguretat.

• Contractes d’outsourcing

• Drets dels afectats.

• Cessió de dades.

• Assessorament i realització d’auditories de protecció de dades.

• Procediment sancionador en matèria de protecció de dades.

• Videovigilància.

INTERNET I NOVES TECNOLOGIES

• Comerç electrònic.

• Contractació de pagines web.

• Textos legals obligatoris a les pagines webs.

• Factura electrònica

RECLAMACIONS CONTRA LES COMPANYIES DE TELECOMUNICACIONS:

• Reclamacions contra les companyies de telecomunicacions.

• Assessorament en matèria de drets dels consumidors.

• Laudes arbitrals contra companyies de telecomunicacions.