Subvencions a projectes de reindustrialització, relocalització i inversió del sector industrial

Us informem que s'ha publicat en el DOGC la RESOLUCIÓ EMT/1036/2022, d'11 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions de suport a projectes de reindustrialització, projectes de relocalització d'activitat productiva a Catalunya i projectes d'inversió del sector industrial i de serveis a la producció (ref. BDNS 620488).

La convocatòria, d’una línia de subvencions, dotada amb 20 milions d’euros, adreçada a donar suport a actuacions de reindustrialització, outplacement, relocalització, noves inversions i adquisició d’empreses en dificultat.

Aquesta línia subvencionarà projectes de reindustrialització i noves inversions productives, outplacement de llocs de treball afectats per situacions de tancament, relocalitzacions de producció a Catalunya i adquisicions d’empreses en situació de dificultat.

Les sol·licituds es poden presentar fins al 23 de maig i podran optar a un import màxim de fins a 2,3 milions d’euros per projecte si l’ajut pot encabir-se en el marc temporal de la Covid.

Els criteris de valoració són, entre d’altres, el volum d’inversions, el nombre de llocs de treball, l’impacte en proveïdors locals, l’atur de la comarca, l’impacte territorial, l’optimització dels residus o l’ús d’energies renovables.

Les despeses subvencionables són: la inversió en actius fixes productius per al desenvolupament del projecte i la contractació de llocs de treball associada. El període d’elegibilitat de les inversions va des del gener del 2022 fins a juny del 2024, per tal d’atendre la singularitat d’aquesta tipologia de projectes.

La línia d’ajuts s’estructura de la següent manera: 

• Subvencions a projectes de reindustrialització que contribueixin a tornar a posar en marxa o a continuar l’activitat de centres productius on s'ha produït un tancament o deslocalització que afecti a un mínim de 100 llocs de treball directes o indirectes. Entre els requisits caldrà que hi hagi un acord de reindustrialització signat en el període de l’expedient de regulació d’ocupació i que hi hagi una taula de reindustrialització amb participació de les parts implicades.

• Subvencions a projectes d’outplacement que incorporin, a centres productius nous o ja existents, persones treballadores afectades per situacions de tancament, reducció d'activitat o deslocalització. Se’n requerirà acord en el període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació entre l’empresa i els representants socials.

• Subvencions a projectes de relocalització a Catalunya de l’activitat industrial que inverteixin en nous centres productius i que comportin un increment net de llocs de treball.

• Subvencions a grans projectes d’inversions que siguin tractores i que suposin un increment net de llocs de treball.

• Subvencions a projectes d'adquisició d'empreses industrials o de serveis a la producció en situació de dificultat, que hagin comunicat aquesta situació al Departament d'Empresa i Treball.

» Per sol·licitar aquests ajuts cal completar el formulari

Per ampliar informació sobre aquest tema contacta amb nosaltres.

Assessorament en R+D+i | Abraham Arcos | innova@cecot.org