Programa d'ajudes a Inversions Empresarials d'Alt Impacte

Us informem que s'ha publicat en el DOGC la Resolució EMC/1188/2021, de 21 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 del Programa d'ajudes a inversions empresarials d'alt impacte (ref. BDNS 558964).

Els terminis de presentació de les sol·licituds serà des de les 9.00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC fins a les 14.00 hores del dia 22 de juliol de 2021. El procediment per a la presentació de les sol·licituds s'estableix en la base 6 de les bases reguladores d'aquestes ajudes.

Les bases reguladores aplicables a aquesta convocatòria són les establertes en la Resolució EMC/1084/2021 (DOGC núm.8391 de 21 d'abril de 2021).

Segons aquestes bases, poden ser beneficiàries d'aquestes ajudes les empreses amb establiment operatiu a Catalunya, que duguin a terme projectes com els que es descriuen en les bases reguladores, excepte les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari i les empreses amb activitat inclosa dins de sacrifici de bestiar i conservació de carn i elaboració de productes carnis, que recull la classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE) i les dedicades a la producció primària de productes agrícoles.

En funció de la tipologia de projecte, la intensitat de l'ajuda i l'import màxim són els que s'estableixen a continuació:

  Per a més informació, cliqueu aquí

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en R+D+i | Abraham Arcos | innova@cecot.org