Convocatòria | Kit Digital oberta a partir de 15 de març

Us informem que el Consejo de Administración de Red, obrirà la convocatòria per a sol·licitar el Cupó Digital a partir del 15 de març KIT DIGITAL.

En aquesta ocasió només podran optar els beneficiaris pertanyents al segment (Petites empreses d'entre 10 i menys de 50 empleats) fins a 12.000 euros màxim sol·licitant el Cupó Digital.

A més de ser un autònom o una PIME amb menys de 50 treballadors, és necessari complir una sèrie de requisits i condicions per a poder optar a aquestes ajudes:

Que l'empresa no sigui considerada com a empresa en crisi.
 No tenir deutes tributaris o amb la Seguretat Social.
 No incomplir les prohibicions que figuren en la Llei General de Subvencions (art. 13.2 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre)
 Estar inscrits en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Tributària
 No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una ajuda prèvia de la UE.
 No superar el límit d'ajudes minimis (200.000 euros)
 Disposar de l'avaluació del Nivell de Maduresa Digital d'acord amb el test de diagnòstic disponible en la plataforma Accelera Pime.

» Més informació i descarrega't la guia ràpida 

 

Per ampliar informació sobre aquest tema o si necessites que t’ajudem a tramitar la sol·licitud del cupó contacta amb nosaltres.

Assessorament en R+D+i | Abraham Arcos | innova@cecot.org