Ajudes Neotec 2021

Objectiu general: Finançament de la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i en els quals l'estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de tecnologia.

Beneficiaris: Petites empreses innovadores.

Tipus de convocatòria: Concurrència competitiva amb terminis de presentació.

Termini de presentació: Del 17 de maig fins al 8 de juliol de 2021, a les 12.00 hores del migdia.

Tipus d'ajuda: Subvenció

Pressupost màxim de la convocatòria: 36.460.000 euros.

Característiques de l'ajuda: Subvencions fins al 70% del pressupost de l'actuació, amb un import màxim de subvenció de 250.000 euros per beneficiari.

Les actuacions que incloguin la contractació laboral d'almenys un doctor, en els termes previstos en l'Annex II de la convocatòria, es podran finançar fins al 85% del pressupost elegible de l'actuació, amb un import màxim de subvenció de 325.000 euros per beneficiari.

Característiques del projecte: Pressupost mínim finançable: 175.000 euros.

Projectes d'1 o 2 anys de durada. Hauran d'iniciar-se a partir de l'1 de gener de 2022, i podran finalitzar el 31 de desembre de 2022, en el cas d'un any de durada, o bé el 31 de desembre de 2023, si el projecte té una durada de dos anys.

Finançament de la convocatòria: Mecanisme de Recuperació i Resiliència

Fons "Next Generation EU"

Els beneficiaris hauran d'assumir totes les obligacions derivades del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i de les altres normes comunitàries o nacionals aplicables a aquest finançament.

Per a més informació, cliqueu aquí

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en R+D+i | Abraham Arcos | innova@cecot.org