Perquè serveix un control de gestió eficaç en el nostre negoci?

Un control de gestió ha d'oferir seguiment i respostes sobre:
 

  • Les vendes i la seva rendibilitat (podent entrar en detall per productes, per clients, per ubicacions, etc.), quotes, destinacions i evolucions.
  • El flux de caixa (o Cash Flow), com es genera i la seva ocupació i la generació de flux lliure.
  • Operacions enfocant cap a l'eficiència dels recursos productius, grau de saturació, nivell de qualitat, i impacte en els marges.
  • Clients i activitat comercial.
  • Proveïdors i compres.
  • Gestió d'estocs.
  • Despeses d'explotació i estructura.
  • Variables financeres com Roic i WACC, cobertura de servei de deute, costos del deute, ocupació del deute, etc.
  • Nivell de compliment entre els objectius previstos i la realitat.

Com més ràpida sigui la informació més útil per a la presa de decisions. D'una forma general, aconsellaríem realitzar com a mínim, un seguiment mensual d'aquests àmbits.
Aquesta és una estructura bàsica de control de gestió bàsic que ofereix una visió completa a l'empresari o directiu per tenir sota el seu domini la marxa del seu negoci.

Truca'ns i Assessora't