Gestió Econòmica, Costos, Marges i Rendibilitat

Sebastià García

Assessor en Gestió Econòmica, Costos, Marges i Rendibilitat

Des d'aquesta àrea t'oferim:

 • - Entendre com genera els resultats l'empresa. Palanques de Rendibilitat i Cash Flow
 • - Determinació i anàlisis de rendibilitats per productes, games, mercats, clients o ubicacions, etc.
 • - Com calcular i dissenyar correctament els escandalls de costos industrials i comercials i polítiques de fixació de preus competitives.
 • - Com fer l'anàlisi de costos de la nostra Empresa eficaçment
 • - Càlcul de marges (bruts, variables, per canal, etc.)
 • - Seguiment de Vendes i Ingressos i la seva Rendibilitat.
 • - Determinació del Rendiment Econòmic de l'activitat.
 • - Estudis de comparació econòmica entre l'empresa, la competència i/o el sector
 • - Elaboració de plans de viabilitat per empreses en funcionament. Valoració de l'empresa.
 • - Augment de la rendibilitat a partir de la millora de la productivitat de l'empresa. Plans de millora de l'eficiència econòmica de l'empresa
 • - Gestió i millora dels costos directes i indirectes
 • - Anàlisi d'eficiència de l'estructura indirecta de l'empresa
 • - Elaboració i seguiment de quadres de comandament. Anàlisi definició dels Indicadors adients per cada Empresa.
 • - Disseny de sistemes de control de la gestió econòmica de l'empresa
 • - Anàlisi i gestió de la capacitat de generació de liquiditat de l'empresa. Monitoratge del Cash-Flow.
 • - Disseny dels sistemes de planificació: pressupostos, centres de responsabilitat, etc.
 • - Disseny i elaboració del reporting a la direcció i usuaris externs.

Director General de García Basco Iniciativas Empresariales. Assessora des de fa més de 10 anys a empresaris, comerciants i autònoms a millorar la seva eficàcia econòmica com activitat i la seva eficiència com a organització, per elevar la seva productivitat i la seva competitivitat, augmentant els marges i, per tant, protegint la rendibilitat i la liquiditat dels seus negocis, mitjançant l'aplicació de les eines de gestió econòmica més avançades adaptades a l'entorn Pime i augmentant el nivell de professionalització de la gestió d'aquestes empreses. Professor i formador d'Economia d'Empresa i Gestió Econòmica en distintes Institucions i Entitats, és també Director General de Global Business Inputs Experts i assessor de Compres i Aprovisionaments de Cecot.