Són les fires internacionals un instrument útil per la internacionalització?
Com escollir-les, preparar-les i treure'n el màxim rendiment?

Les fires resulten cares per l'empresa, però poden ser efectives si les afrontem adequadament.

En aquesta sessió digital t'expliquem:

- Fer la tria de la fira més adequada

- Planificar les diferents etapes per a la participació

- Tenir una comunicació prèvia més efectiva

- Saber quins són els errors més habituals d'un expositor

- Els recursos humans de la fira, perfil i organització interna

- Atenció dels visitants

- Després de la fira: com treure'n el màxim profit


Tornar a l'espai multimèdia