Eficiència Energètica | Oficina per a la Transició Energètica

Sergi Osiàs

Assessor en eficiència energètica

Diplomat en Enginyeria industrial per l’escola Universitària Salesiana de Sarrià. Màster en Seguretat en el treball, Higiene industrial, Ergonomia i psicosociologia aplicada per la Universitat Autònoma de Barcelona. Executive MBA per EAE Business School. Formador en gestió i certificació energètica d’edificis. Membre de la comissió d’energia del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials Barcelona.

Actualment dirigeix Seros Energy, empresa de serveis d’eficiència energètica.

• Estratègia i Pla d’estalvi energètic.

• Gestió, Monitorització i Comptabilitat Energètica.

• Auditories i Diagnosis energètic.

• Implantació de Mesures d’estalvi Energètic.

• Estudis d’enllumenat eficient.

• Estalvi energètic en aire comprimit.

• Certificació Energètica Edificis.

• Energies Renovables.