Pla i Protocol LGTBI: obligacions de les empreses i organitzacions
Des del 3 de març les empreses de més de cinquanta persones treballadores hauran de comptar, en el termini de dotze mesos a partir de la seva entrada en vigor, amb un conjunt planificat de mesures i recursos que han de contribuir a la igualtat real i efectiva de les persones LGTBI que, a més, ha d'incloure un protocol d'actuació per a l'atenció de l'assetjament o la violència contra les persones d'aquest col·lectiu.


Presentació Pla i Protocol LGTBI

Tornar a l'espai multimèdia