Requisits

La sol·licitud de les sales es farà amb una antelació mínima de 15 dies i només es formalitzarà emplenant i retornant-nos la butlleta adjunta.

Es facilitarà a la Cecot la informació més completa possible del tipus d’acte a realitzar i del tema a tractar, així com del nombre aproximat d’assistents. La carta que enviïn haurà de comptar amb el nostre vist-i-plau, per tal d’evitar que es faci mal ús del nom de la Cecot.

En cas que en la reunió necessitin algun material, l’empresa és la responsable de portar-lo i lliurar-lo als assistents. Si aquest material el porta un transport extern un dia abans i l’empresa necessita que els el guardem, la persona responsable del servei de lloguer de sales serà l’encarregada de la seva recepció.

Si es necessita posar algun cartell indicatiu, l’empresa serà la responsable de portar-lo.

Si s’hagués de preparar la sala amb antelació, bé per l’acte o bé per fer un petit desdejuni / piscolabis, l’empresa usuària o si escau, l’empresa que aquesta designi,

podrà venir una estona abans per preparar-ho i haurà de recollir-ho en acabar la sessió. S’actuarà de la mateixa manera en cas que s’hagi de modificar l’ordre de les taules o el número de cadires.

Està totalment prohibit fumar dintre de les instal·lacions de la Cecot.

Només podran entrar al recinte amb cotxe els ponents i els responsables. En total disposaran de tres places d’aparcament.

CONSERVACIÓ DE LES SALES:

L’empresa usuària serà la responsable de mantenir en perfectes condicions l’estat de les sales, així com de fer un ús adequat de les mateixes, comprovant en acabar l’acte/ reunió que es deixa en les mateixes condicions que s’ha trobat.

L’esmentada empresa estarà obligada a indemnitzar a la Cecot pels danys i perjudicis provocats si es prova que han estat originats per malícia, negligència o culpa greu.