Nou dret dels usuaris i consumidors de no rebre trucades comercials

El 30 de juny entrarà en vigor l’art. 66.1.b de la llei General de Telecomunicacions que introdueix el dret dels usuaris i consumidors a no rebre trucades telefòniques amb finalitats comercials, excepte que:

 • a) Les trucades es facin a consumidors o usuaris que hagin consentit rebre trucades comercials, o que
 •  
 • b) Les trucades s’emparin en alguna altra base de legitimació de les previstes a l’art. 6.1 del RGPD, com l’interès legítim.

L’AEPD a la vista dels dubtes generats per l’aplicació d’aquest nou dret ha elaborat un Informe jurídic N. 40/2022 que poden consultar en aquest enllaç, i un esborrany de Circular 1/2023 sobre l’aplicació de l’art. 66.1b) de la Llei 11/2022 General de Telecomunicacions, que també poden consultar aquí.

En aquesta Circular pendent d’aprovació, s’estableix que:

 1. 1. El consentiment dels consumidors i usuaris s’ha d’ajustar a les previsions del  RGPD (UE) 679/2016. És a dir ha de ser previ, exprés i inequívoc. (Art. 2)
 2.  
 3. 2. També son lícites les trucades comercials que es facin per satisfer interessos legítims del responsable que emet la trucada, sempre que no prevalguin interessos, drets o llibertats fonamentals de qui rep la trucada. (Art. 3)
 4.  
 5. Que prèviament s’hauran de ponderar els interessos en conflicte i documentar-ho a disposició de l’AEPD. 
 6.  
 7. 3. Es presumeix que concorre l’interès legítim quan les trucades comercials es fan a clients en relació amb productes o serveis similars als ja contractats per aquest client.
 8.  
 9. 4. El destinatari s’haurà de poder oposar a seguir rebent trucades, el que s’haurà de dir explícitament a l’interessat, a molt tardar, amb la 1ª comunicació, (Art. 3)
 10.  
 11. 5. Caldrà consultar les llistes d’exclusió publicitària. (art. 4)
 12.  
 13. 6. El dret de no rebre trucades comercials només es reconeix als consumidors i usuaris.

La Circular de l’AEPD preveu expressament a l’art. 5 que es presumeix lícit el tractament i la realització de trucades a empresaris individuals, a professionals liberals i a persones de contacte de persones jurídiques

Vols assessorament? Contacta'ns:
Assessorament en Jurídic de Noves Tecnologies | Anna Sallés | juridictecnologies@cecot.org