Requeriment de determinada informació i model de declaració de no condició de mediador d’assegurances complementàries

Moltes de les corredories afiliades a l’ACCA i adscrites a la "Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" estan rebent aquests dies un requeriment per tal que subministrin determinada informació en el termini de 10 dies.

Al respecte, i posats en contacte amb la DGSFP per tal d’aclarir-ho, ens diuen que es tracta només d’una actualització de dades de les quals no disposen, i que s’ha de respondre mitjançant presentació telemàtica a la seva seu electrònica, pel procediment “TEL176”.

Respecte la declaració de comptes bancaris separats, n’hi ha prou amb que el demaneu al vostre banc (del compte separat de cobraments) i l’adjunteu a la resposta al requeriment.

Pel que fa a la declaració de la no condició de mediador d’assegurances complementàries, us hem preparat un model de resposta senzill, només a títol orientatiu, si no esteu dins del cas de ser considerats mediador d’assegurances complementàries.

Recordeu a tal efecte que es considera mediador d’assegurances complementàries a tota persona física o jurídica l’activitat principal de la qual no sigui la distribució d’assegurances, que en distribueixi només assegurances complementàries d’un be o servei, i que no siguin assegurances de vida o de responsabilitat civil (llevat que aquests dos casos siguin cobertures complementàries del be o servei ofert pel mediador a la seva activitat professional principal diferent de la distribució d’assegurances).

Per qualsevol altre aclariment, recordeu que teniu a la vostra disposició l’assessoria jurídica de l’ACCA.

Assessorament en Jurídic d'Assegurances | Juan Pedro Hoya | assegurances@cecot.org
Serveis destacats