Nous límits assegurança de responsabilitat civil i caució de les corredories

S’ha publicat un nou Reglament de la Comissió europea que ordena actualitzar els límits mínims de cobertura de les pòlisses dels distribuïdors d’assegurances per tal d’adaptar-los a la inflació.

El reglament modifica la Directiva 2016/97 i estableix aquests mínims de cobertura:

• RESPONSABILITAT CIVIL:  1.564.610 euros per sinistre, i de 2.315.610 euros en total per tots els sinistres corresponents a un any.

• CAPACITAT FINANCERA:  4% del total de primes anuals percebudes, amb un mínim de 23.480 euros.

Aquests canvis seran d’aplicació a partir del 9 d’octubre de 2024.

Assessorament en Jurídic d'Assegurances | Juan Pedro Hoya | assegurances@cecot.org
Serveis destacats