Recordatori | Presentació sol·licituds i procediments d'àmbit laboral

Us recordem que el dilluns 19 d'octubre de 2020 és l'últim dia per a:
 

• Presentar les sol·licituds col·lectives de la prestació d'atur de totes aquelles persones treballadores afectades per un ERTO, sigui de força major o per causes ETOP, a dia 1 d'octubre de 2020, davant el SEPE, a través de la Seu Electrònica. 
Si es presenta fora d'aquest termini, es considerarà presentada fora de termini, amb les conseqüències que pot tenir sobre el cobrament de la prestació d'atur per les persones treballadores afectades.

• Presentar els procediments davant l'Autoritat Laboral per sol·licitar el reconeixement de què l'empresa forma part de la cadena de valor o té dependència d'empreses l'activitat de les quals està en el llistat de CNAE i que donen accés a les exoneracions de quotes previstes en la Disposició Addicional Primera del RDL 30/2020.
Si no es presenta en termini, després ja no es podrà accedir a les exoneracions de quotes de la Seguretat Social.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament Laboral | Josep M. Bosch i Miquel Campmany | laboral@cecot.org