Instruccions IT treballadors especialment sensibles COVID-19

Pel vostre interès, us facilitem la instrucció de l'Institut Nacional de Seguretat Social, actualitzada a 17 de juny de 2020, d'Instruccions aclaridores relatives als processos d'incapacitat temporal emesos als treballadors especialment sensibles per especial vulnerabilitat enfront del Coronavirus SARS-CoV-2

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Informació facilitada per Foment

Assessorament Laboral | Josep M. Bosch i Miquel Campmany | laboral@cecot.org