Declaració en matèria de mobilitat i treball a distància i teletreball en el context de la COVID-19

El Consell de Relacions Laborals ha acordat una declaració (sense obligatorietat jurídica) insistint en la promoció del teletreball com a factor per evitar la propagació del virus i per evitar que es prenguin mesures més dràstiques d'impediment de l'activitat empresarial, i sempre que estigui decretat per les Autoritats.

En conseqüència, en aquests moments, tenint en compte les mesures restrictives actuals, no hi  ha competències per exigir a les empreses un treball a distància o teletreball obligatori, ni per tant, per imposar sancions.

Aquesta declaració recull unes pautes a seguir en el supòsit que es decretés l'obligatorietat de la feina no presencial per part de les autoritats, així com un seguit de propostes i mesures organitzatives i preventives per evitar la propagació del virus.

Per accedir a la declaració, cliqueu aquí.

Informació facilitada per Foment del Treball