COVID-19 | Servei de mediació gratuït

La Conselleria de Justícia, en la seva RESOLUCIÓ JUS/848/2020 d'1 d'abril, ha posat en marxa un programa de mediació gratuït per contribuir a millorar la gestió i resolució dels conflictes interpersonals i empresarials que sorgeixin com a conseqüència o durant la vigència de mesures extraordinàries per fer front a la COVID-19. Els processos de mediació es caracteritzen per la seva flexibilitat i pel caràcter confidencial i privat del seu desenvolupament, el seu impuls requereix l'adopció d'actuacions de naturalesa procedimental (presentació de sol·licituds, designació de persones mediadores, certificació d'acords, etc.).

Les persones interessades a recórrer a la mediació han d'adreçar un missatge de correu electrònic al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya al correu centremediacio.dj@gencat.cat tot indicant-hi:

  • Nom i els cognoms
  • Localitat de residència
  • Tipus de conflicte (civil, veïnal, familiar, laboral, administratiu, econòmic, etc.)
  • Si escau, telèfon de contacte

El funcionament d'aquest programa no suposa risc ni per a les persones mediadores ni per a les parts, atès que es desenvolupa a través de mitjans telemàtics i no exigeix, per tant, el desplaçament ni la trobada presencial entre les parts i les persones que les assisteixin, tot garantint els principis de la mediació.