Ajuts per a petites i micro empreses en ERTO dirigides a mantenir els llocs de treball

Us informem que s'ha publicat en el DOGC la Resolució per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situació d'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives.

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió d'ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la Covid-19 i mantenir els llocs de treball en ERTO de les petites empreses, microempreses i les cooperatives.

 Termini de sol·licitud: del 15 de febrer a les 12 h i fins el 22 de febrer a les 12 h. https://canalempresa.gencat.cat/ca/inici/

• S’hi destinaran 208 milions d’euros.

• Per a empreses de menys de 50 treballadors amb una facturació de fins a 10 milions d’euros anuals que tinguin treballadors en situació d’ERTO a data 31 de gener de 2021.

• L’ajut consistirà en 2.000 euros per treballador en situació d’ERTO amb un màxim de 30.000 euros per empresa.

• Els 208 milions permetran cobrir els treballadors en ERTO de les micro i petites empreses, que són un total de 104.000.

• Per acollir-se als ajuts, l’empresa haurà de comprometre’s a mantenir la contractació dels treballadors fins al 31 de desembre de 2021, i en cas d’incompliment perdrà la totalitat de la subvenció.

• Per rebre l’ajut els sol·licitants només hauran de fer un certificat d’autoresponsabilitat i el control administratiu del compliment dels requisits es farà a posteriori, un cop fet el pagament.

Aquests ajuts es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats ja sol·licitats o que es puguin posar en marxa en un futur. En queden excloses:

- Els autònoms a títol individual

- Les empreses que es troben participades en més d'un 50% per capital públic.

Us enllacem una circular elaborada per Foment amb més informació sobre aquestes bases.

» Més informació

 

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament Laboral | Josep M. Bosch i Miquel Campmany | laboral@cecot.org