La Cecot participa al projecte Europeu PROACTsme

La Cecot participa al projecte Europeu PROACTsme

La Cecot participa al projecte PROACTsme, co-finançat pels fons Interreg de la Unió Europea. Aquest projecte està dissenyat amb l'objectiu que diferents regions europees treballin conjuntament per copsar quins són els serveis que, de manera proactiva, les institucions públiques poden oferir a les PIMES i com fer-los arribar, sense necessitat que les persones empresàries hagin de requerir-los en primera instància.

La pandèmia de la COVID-19 ha demostrat la importància crucial de garantir la resposta dels serveis públics a la crisi per poder acompanyar les repercussions socioeconòmiques. PROACTsme treballa amb aquest objectiu, posant el focus en serveis més intel·ligents i digitalitzats per a les pimes. Es presta especial atenció al desenvolupament i la prestació de serveis públics electrònics personalitzats i proactius per tal de reduir els tràmits burocràtics de l'entorn empresarial. A més, s'anticipa a les necessitats de polítiques i serveis, i això significa construir un sector privat més resilient i competitiu a les diferents regions.

L'adopció de dades i anàlisis en la política i la intervenció empresarial és d'especial importància per tal d’avançar cap a la prestació de serveis personalitzats i proactius per a les empreses, tot i que no és fàcil per al sector públic. La transició a les noves tecnologies, les noves maneres de treballar i una nova cultura basada en les dades es troben entre els principals reptes. En aquest sentit, PROACTsme facilita l'intercanvi d'experiències, coneixements i bones pràctiques en l'ús de l'anàlisi de dades i la intel·ligència artificial (IA) per a serveis personalitzats i proactius i una interacció reduïda empresa-govern, així com la creació d'intel·ligència empresarial i seguiment de la política de PIMES, necessitats de servei en un entorn canviant, creant alhora un entorn més propici per a les empreses.

Facilitar l'intercanvi de coneixements ajudarà a construir capacitat i permetrà que els territoris participants - Catalunya, amb la Generalitat de Catalunya al capdavant del projecte, Macedònia Central (Grècia), Mazovia (Polònia), Møre og Romsdal (Noruega) i Lituània - aprenguin els uns dels altres, aprofitant així les tecnologies, mètodes i solucions que es desenvolupen i apliquen en altres llocs. L'aplicació de pràctiques identificades sobre governança de dades s'inspirarà encara més pel soci assessor, la Universitat de Limerick (Irlanda). En aquest sentit, PROACTsme impulsarà canvis en qüestions polítiques regionals i nacionals que poden ajudar a accelerar el progrés en l'ambiciós camí cap a l'assoliment dels objectius de la dècada digital de la UE.

 

Participació de la Cecot

Des del Departament d’Emprenedoria i Creixement Empresarial de la Patronal Cecot es participa activament en aquest projecte, essent l’única entitat privada participant. La Cecot ha estat convidada a participar pel seu alt coneixement de la situació i les necessitats de les PIMES a Catalunya, i perquè des de 2021 treballa desenvolupant el servei HelpEmpresa, un servei basat en la metodologia de la xarxa Early Warning Europe (EWE), de la que n’és membre fundador que es centra en oferir un diagnòstic sobre la situació de qualsevol empresa que s’adreci al servei, a través de l’ús d’eines de detecció primerenca de la insolvència. Aquestes eines ajuden a conèixer en quin estat es troba l’empresa i a predir, d’avançat, si l’empresa està en risc d’insolvència. És d’especial importància aquest diagnòstic perquè, només coneixent la situació d’avançat, es poden prendre mesures per millorar la situació i evitar que desemboqui en el tancament empresarial.

És per això que des del servei de HelpEmpresa, més enllà de treballar en un diagnòstic holístic de la situació de l’empresa, també s’han desenvolupat tres itineraris d’acompanyant a la persona empresària: un itinerari enfocat a la consolidació del negoci en funcionament i el seu creixement a futur, un itinerari pensat per ajudar a les empreses a reestructurar-se i, en cas d’insolvència, per tornar al camí de la viabilitat, així com un itinerari de tancament honest i ordenat per aquelles empreses en les que el resultat del diagnòstic indiqui que és millor tancar l’empresa, és a dir, però fer-ho bé i per evitar que la persona empresària es quedi amb deutes que l’impedeix fer una vida normal a futur. Des de la seva posada en funcionament, a finals de 2021, HelpEmpresa ja ha assessorat a més de 700 PIMES catalanes.

En el marc d’aquest projecte europeu PROACTsme la patronal Cecot està compartint les seves experiències amb la resta de socis. A més, està aprenent noves maneres de poder utilitzar eines predictives, sempre amb la voluntat de poder ajudar a les persones empresàries, propietàries de negocis i petites i mitjanes empreses, a evitar la fallida, tot consolidant i dinamitzant el teixit empresarial català.

 

Visita a Thessaloniki

PROACTsme es va iniciar al segon trimestre d’aquest 2023, amb una primera visita de tots els participants a Barcelona. Al llarg d’aquesta visita es van traçar els principals punts a treballar els propers mesos i anys. D’altra banda els Partners catalans van presentar les seves iniciatives de serveis proactius per a PIMES i la Generalitat de Catalunya va presentar els serveis de la FUE, la Finestreta Única Empresarial, mentre que la Patronal Cecot va presentar el servei de HelpEmpresa.

Actualment, el projecte es troba en una fase d’investigació i coneixement de bones pràctiques. És per això que els dies 29 i 30 de novembre es va realitzar una visita a Thessaloniki, a la Regió de Macedònia Central, a Grècia. Al llarg del viatge, les entitats participants al programa van poder treballar conjuntament sobre les diferents fites assolides fins al moment, en aquest sentit,  es van plantejar nous reptes i es va avançar conjuntament en el desenvolupament del projecte. Addicionalment, els diferents socis van poder presentar les diverses iniciatives en les que estan treballant a les seves regions, que van servir per conèixer millors les bones pràctiques en l'àmbit europeu.

Quan va finalitzar la visita també es va tenir l’oportunitat de conèixer l’oficina One Stop Liaison de la regió Central de Macedònia, un projecte Ris3 que es focalitza en conèixer correctament, a través d’estudis i publicacions, quin és l’ecosistema PIME de les empreses de la regió per a oferir-los serveis especialitzats. També es va presentar el projecte G-Cloud, de la Secretaria General dels Sistemes d’Informació i Governança Digital del Govern grec. Aquest servei està pensat per oferir una solució IaaS (infrastructure as a service),  PaaS (platform as a service) i SaaS (software as a service) per a totes les administracions públiques gregues, per tal d’evitar la dispersió de sistemes d’informació i de base de dades, generant sinèrgies entre les bases de dades i millorant la protecció de la informació i reduint costos.

També es va programar una visita al Centre per a la recerca i tecnologia Hellas (CERTH), on s’investiguen, s’impulsen i s’incuben diferents projectes com Infalia, una spin-off consistent en una app a través de la qual la ciutadania pot reportar incidències directament a l’Ajuntament i Cutler, un projecte per millorar les polítiques públiques a través de la recol·lecció d’informació i dades i el tractament big data.

 

Més informació:

PROACTsme: https://www.interregeurope.eu/proactsme

HelpEmpresa: www.helpempresa.com

 
Sobre el Departament d’Emprenedoria i Creixement Empresarial 
 
Sota el paraigües del Departament d’Emprenedoria i Creixement Empresarial s’ofereix assessorament a les persones emprenedores i empresàries a través de les diferents àrees de treball:  

·  Creació d’empreses: les persones emprenedores poden rebre assessorament i acompanyament en totes les fases de la creació de la seva empresa. A més, al ser punt PAE, també ens ocupem dels tràmits d’alta. Per a més informació: https://serveis.cecot.org/Serveis/Emprenedoria 
·  Transmissió empresarial: si tens una empresa o negoci, ja no pots donar-li continuïtat i cerques un relleu; o si ets emprenedor i et planteges emprendre a través de la compra d’una empresa en funcionament, a través del servei de Reempresa t’acompanyem i assessorem en totes les fases de la compra o la venda de l’empresa. Per a més informació: https://www.reempresa.org/···
·  Consolidació i creixement: oferim acompanyament a les persones emprenedores i empresàries en el procés de consolidar la seva empresa i fer-la créixer, a través d’assessorament especialitzat i actuacions formatives. A més, a través del servei de HelpEmpresa, podem fer un diagnòstic integral de la situació de la teva empresa, donar-te consells per fer-la més resilient per afrontar reptes a futur. Si la teva empresa té problemes de viabilitat, també t’acompanyem en el procés de reestructuració o tancament honest i ordenat. Per a més informació: https://helpempresa.com/
·  Oficina de finançament: tant si ets emprenedor/a o empresari/a, t’ajudem a trobar la millor solució de finançament per al teu projecte o empresa, ja sigui per a la seva constitució com per fer-la créixer amb noves inversions. Per a més informació: https://serveis.cecot.org/Pagines/Oficina-de-financament

 

Per a més informació:    
Departament de comunicació de la  Cecot  

premsa@cecot.org | Tel. 93 736 11 15 | Mòbil 630 91 80 26