Telepeatges

La Cecot i Bip&Drive us ofereixen un descompte en la quota de manteniment del vostre Via-T

         - Si encara no sou usuaris del Via-T Bip&Drive: 20% de descompte en la quota de servei durant tot el periode del
           contracte. Sol.liciteu aquí el vostre codi promocional.

         - Si ja sou usuaris del Via-T de Bip&Drive: 10%* de descompte en la quota dels següents anys. Descarregueu el document d'adhesió a l'acord i feu-ho arribar a  acordsidescomptes@cecot.org

*Aquest 10% dte. només s’aplicarà a les quotes dels dispositius sol.licitats directament a Bip&Drive i gestionats per Bip&Drive.

        - Si heu de contractar més de 10 dispositius, demaneu una oferta personalitzada enviant un correu a 
           acordsidescomptes@cecot.org .

Descomptes no acumulables a d'altres ofertes.

Dispositiu+enviament gratuït. Servei a França 2,40 €/mes d'ús .Substitució per robatori o avaria gratuït.