Recursos Humans

Àngel Buxó

Assessor en Recursos Humans

Graduat Social, Diplomat en Direcció Empreses per l'UPC, Tècnic Superior en PRL en Seguretat, Higiene i Ergonomia Psicosociología Aplicada, Directiu de RRHH d'Empreses Públiques i Privades, Nacionals i Multinacionals, Assessor d'Organitzacions Empresarials i Vicepresident AUTCAT.

• Interim Management.

• Gestió del Canvi.

• Anàlisi de processos i estructura organitzativa.

• Polítiques i Plans d'Igualtat.

• Plans Socials.

• Selecció.

• Beneficis i compensació.

• Valoració de llocs de treball.

• Desenvolupament de RH.

 Administració i gestió de personal.

•Avaluació de l’eficàcia de la formació.