Recursos Humans

Àngel Buxó

Assessor en Recursos Humans

Des d'aquesta àrea t'oferim:

Interim Management.
Gestió del Canvi.
Anàlisi de processos i estructura organitzativa.
Polítiques i Plans d'Igualtat.
Plans Socials.
Selecció.
Beneficis i compensació.
Valoració de llocs de treball.
Desenvolupament de RH.
Administració i gestió de personal.
Avaluació de l’eficàcia de la formació.

Graduat Social, Diplomat en Direcció Empreses per l'UPC, Tècnic Superior en PRL en Seguretat, Higiene i Ergonomia Psicosociología Aplicada, Directiu de RRHH d'Empreses Públiques i Privades, Nacionals i Multinacionals, Assessor d'Organitzacions Empresarials i Vicepresident AUTCAT.