BREXIT | Marques i dissenys de la Unió Europea

El pròxim 31 de desembre de 2020 es materialitzarà el Brexit. La sortida de Regne Unit de la Unió Europea comportarà gran quantitat de canvis.
Els efectes Brexit a les marques i dissenys de la Unió Europea són rellevants i tenen especial transcendència.

Seguint amb les diferents comunicacions enviades en relació al Brexit, a continuació procedim a traslladar-vos un quadre resumit de les conseqüències que tindrà respecte a les marques i dissenys de la Unió Europea.

QUÈ PASSARÀ? 

 QUÈ HEM DE FER?

MARQUES I DISSENYS DE LA UE CONCEDITS

Es reconeixerà la marca de la UE com a marca nacional de UK respectant la mateixa sol·licitud.

A curt termini no hem de fer res perquè el reconeixement és automàtic i immediat; ara bé, disposarem d'un termini de tres anys per a nomenar un representant de la marca a Regne Unit.

MARQUES I DISSENYS DE LA UE EN TRÀMIT

La sol·licitud quedarà sense efecte per a UK i es preveu un període de 9 mesos des de l'1 de gener de 2021 per a sol·licitar la marca o disseny en UK sense perdre la prioritat.

Realitzar la sol·licitud a UK, en el termini de 9 mesos com a màxim, i abonar el pagament d'una taxa.

OSICIONS PENDENTS CONTRA UNA MARCA NACIONAL DE UK AMB BASE A UNA MARCA DE LA UE

Si el titular de la marca de la UE no ha renunciat al seu dret equivalent a UK (automàtic), l'oposició seguirà amb normalitat en UK.

No cal fer res.

OPOSICIONS PENDENTS CONTRA UNA MARCA DE LA UE AMB BASE A UNA MARCA NACIONAL DE UK

Les oposicions a una marca de la UE basada únicament en drets prioritaris de UK serà desestimada.

No cal fer res.

ACCIONS DE NUL·LITAT PENDENTS CONTRA UNA MARCA DE LA UE AMB BASE A UNA MARCA NACIONAL DE UK

Qualsevol acció de nul·litat contra una marca de la UE basada únicament en drets prioritaris de UK serà desestimada.

No cal fer res.

ÚS A UK D'UNA MARCA DE LA UE  

Fins al 31 de desembre de 2020, els usos realitzats a UK seran vàlids per a acreditar l'ús de la marca de la UE.

A partir de l'1 de gener de 2021, aquests ja no es consideraran usos realitzats a la UE.

No cal fer res.

ACCIONS PER INFRACCIÓ D'UNA MARCA DE LA UE PER UN ÚS REALITZAT A UK

A partir de l'1 de gener de 2021, l'ús realitzat a UK no vulnerarà els drets de la marca europea. No obstant això, aquest ús es considerarà infractor en relació amb el dret equivalent a UK (automàtic) de la marca de la UE.

A partir de l'1 de gener de 2021 l'ús infractor haurà de perseguir-se davant els tribunals de UK

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Propietat Industrial i Intel·lectual | Josep Carbonell | propietatindustrial@cecot.org
Servei d'Assessorament de la Cecot