Urbanisme i Obres

Joan Boada

Assessor en urbanisme i obres

Arquitecte tècnic per la Escola Universitària d’Arquitectura Tècnica de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya. Diplomatura a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona en la línia de Construcció, especialitat Edificació de la Universitat Politècnica de Catalunya. Títol de Delineant de Primera Categoria.

• Assessorament en la tramitació de figures de planejament i gestió urbanística.

• Assessorament en la tramitació de llicències d'obres.

• Liquidacions ICIO amb l'Ajuntament de Terrassa.

• Taxes i ordenances fiscals.

• Altres relacionats amb les obres d'edificació i urbanització.