Butlletí de Licitacions Públiques - 31/03/2021

Índex de continguts

ARTS GRÀFIQUES CONSTRUCCIÓFORMACIÓ | FUSTA | INFORMÀTICA I TECNOLOGIES | JARDINERIA | NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA | METALL | PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS | QUÍMIC | TÈXTIL

DATA DE PUBLICACIÓ 31/03/2021

ARTS GRÀFIQUES

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Acord marc d'homologació de proveïdors per als serveis d'impressió òfset i manipulat de documents cartogràfics Esmenat en data:  31/03/2021 15:05h Termini de presentació d'ofertes: 19/04/2021 13:00h Pressupost de licitació: 0 € sense IVA 

CONSTRUCCIÓ

Ajuntament d'Esterri de Cardós

Obres d'ampliació i millora del local sociocultural a Arrós deCardós Data de publicació:  31/03/2021 00:00h Termini de presentació d'ofertes: 19/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 184.044,48 € sense IVA

Ajuntament d'Igualada

OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE L'ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DEL CENTRE CÍVIC NORD Data de publicació:  31/03/2021 10:55h Termini de presentació d'ofertes: 26/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 548.428 € sense IVA

Ajuntament de Castellolí

obra de recuperació i consolidació del Castell- fase 3.1 Data de publicació:  31/03/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 26/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 60.284,83 € sense IVA

Ajuntament de Cercs

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'OBRES D'UNA PISCINA PER A INFANTS A SANT JORDI DE CERCS (BERGUEDÀ). Data de publicació:  31/03/2021 14:10h Termini de presentació d'ofertes: 20/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 163.653,28 € sense IVA

Ajuntament de Gironella

PROTECCIÓ DE TALUSSOS ZONA SUD ENTRADA NUCLI URBÀ Data de publicació:  31/03/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 20/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 47.089,2 € sense IVA

Ajuntament de Jorba

MILLORA DE LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA DE SANT GENIS, AL MUNICIPI DE JORBA. Data de publicació:  31/03/2021 19:00h Termini de presentació d'ofertes: 20/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 151.556 € sense IVA

Ajuntament de la Selva de Mar

"Projecte d Adequació de l'accés per a vianants ¿ carril bici des del nucli urbà a la zona esportiva Esmenat en data:  31/03/2021 19:45h Termini de presentació d'ofertes: 27/04/2021 13:00h Pressupost de licitació: 55.145,64 € sense IVA

Ajuntament de Malla

CONTRACTE OBRA DE CONSOLIDACIO ESTRUCTURAL, FORMACIÓ DE NUCLI D'ESCALA I ADEQUACIO DE PLANTA BAIXA PER A ESPAI MULTIFUNCIONAL AL MAS PRATDESABA DE MALLA (FASE 1) Data de publicació:  31/03/2021 14:30h Termini de presentació d'ofertes: 30/04/2021 13:00h Pressupost de licitació: 316.338,97 € sense IVA

Ajuntament de Matadepera

Contracte d'obres de manteniment i reparació de l'asfaltat de diversos carrers del municipi de Matadepera Esmenat en data:  31/03/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 14/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 300.000 € sense IVA

Contracte d'obres de manteniment de la xarxa de calvegueram de diversos carrers del municipi de Matadepera Esmenat en data:  31/03/2021 11:10h Termini de presentació d'ofertes: 15/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 320.000 € sense IVA

Ajuntament de Torres de Segre

Arranjament de camins de titularitat municipal de reg asfàltic Esmenat en data:  31/03/2021 14:30h Termini de presentació d'ofertes: 06/04/2021 09:00h Pressupost de licitació: 1.570,8 € sense IVA

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Execució dels treballs de reparació i manteniment dels diferents tipus de paviments presents en les voreres dels carrers de Vilafranca del Penedès. Esmenat en data:  31/03/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 19/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 160.667,34 € sense IVA

Ajuntament de Vilamòs

Millora de la planta sotacoberta de l'antiga escola i rehabilitació de lapavimentació C/ Saplan Data de publicació:  31/03/2021 09:30h Termini de presentació d'ofertes: 20/04/2021 09:30h Pressupost de licitació: 114.402,89 € sense IVA

Barcelona d'Infraestructures Municipals SA

607.2021.023 - OBRES DE REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA BAIXA DEL CASAL PIRINEUS, SITUAT AL CARRER JOSEP SERRANO 59-71, AL BARRI DE CAN BARÓ, AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ, A BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PUBLICA SOSTENIBLE Esmenat en data:  31/03/2021 14:45h Termini de presentació d'ofertes: 12/04/2021 13:00h Pressupost de licitació: 840.847,65 € sense IVA

Consorci Besòs Tordera

EXECUCIÓ DE L'OBRA INCLOSA EN EL "PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL CLAVEGUERAM DE LA DIAGONAL ESTELLER ENTRE L'AV. EDUARD CORBELLA I EL CARRER SANT JOSEP ORIOL" AL TERME MUNICIPAL DE CARDEDEU. Data de publicació:  31/03/2021 08:33h Termini de presentació d'ofertes: 04/05/2021 11:00h Pressupost de licitació: 157.571,41 € sense IVA

Departament de Cultura

Obres de reforma de la instal·lació de clima i ventilació de la planta altell de l'edifici de Santa Madrona a realitzar durant el 2021 Data de publicació:  31/03/2021 14:42h Termini de presentació d'ofertes: 26/04/2021 12:00h Pressupost de licitació: 73.164,83 € sense IVA

Diputació de Barcelona

Obres d'eixamplament i millores de revolts a la carretera BV-4342. Fase 1. TM Sant Martí d'Albars i Olost. Data de publicació:  31/03/2021 17:00h Termini de presentació d'ofertes: 26/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 823.169,79 € sense IVA

Diputació de Girona

contractació de l'obra per a la Renovació de l'enllumenat públic exterior del municipi d'Hostalric Data de publicació:  31/03/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 21/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 129.144,76 € sense IVA

Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

OBRES RELATIVES A LA REFORMA DELS ESPAIS PER UBICAR L'ESCOLA D'INFERMERIA A LA PLANTA BAIXA I PRIMERA DEL PAVELLÓ DE L'ESGLÉSIA AL RECINTE DE SANT PAU Esmenat en data:  31/03/2021 10:40h Termini de presentació d'ofertes: 20/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 549.407,46 € sense IVA

Institut Català de la Salut (ICS)

Obres de reforma de les cobertes de l'edifici de la tèrmica de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Data de publicació:  31/03/2021 15:30h Termini de presentació d'ofertes: 26/04/2021 12:00h Pressupost de licitació: 537.109 € sense IVA

Obres per a la reforma d'espais de la primera planta per crear dues consultes en el CAP Roquetes de l'Àmbit d'Atenció Primària de la Gerència Territorial de Barcelona Data de publicació:  31/03/2021 15:20h Termini de presentació d'ofertes: 16/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 52.144,94 € sense IVA

Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona (EPEL)

Obres de desconstrucció de la finca número 136-140 del carrer Nàpols, dins de l'àmbit de la MPGM per a l'ordenació de la plaça des les Glòries entre el carrer de Castillejos, Bolívia, Badajoz, Independència i Consell de Cent, al Districte de l'Eixample, amb mesures de contractació pública sostenible Data de publicació:  31/03/2021 17:00h Termini de presentació d'ofertes: 30/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 128.234,8 € sense IVA

Servei Català de la Salut (CatSalut)

SCS-2021-342: Redacció del Projecte, bàsic i executiu, direcció d'obra i execució de la construcció dels edificis polivalents realitzats amb procediments industrialitzats i amb metodologia Lean a l'Hospital de Granollers i al Parc Taulí de Sabadell Esmenat en data:  31/03/2021 16:00h Termini de presentació d'ofertes: 08/04/2021 10:00h Pressupost de licitació: 40.108.824,7 € sense IVA 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Servei de col·locació d'asfalt en calent per al manteniment de la via pública Data de publicació:  31/03/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 19/04/2021 12:00h Pressupost de licitació: 17.499,99 € sense IVA 

Institut Català del Sòl (INCASÒL)

2021-60 MAG Redacció de l'avantprojecte, el projecte bàsic, el projecte executiu i la direcció d'obres de l'edifici D dins del Campus Diagonal Besòs situades al límit entre Barcelona i Sant Adrià del Besòs, Avinguda d'Eduard Maristany i tasques associades Esmenat en data:  31/03/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 03/05/2021 12:00h Pressupost de licitació: 769.997,36 € sense IVA 

Consorci Sanitari Integral

Subministrament i manteniment d'un software departamental per a la nova unitat de pacient crític de l'edifci B del complex hospitalari Moisès Broggi (CSI2021020) Data de publicació:  31/03/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 15/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 479.000 € sense IVA 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)

Subministrament de llicències de VMWare vSphere Data de publicació:  31/03/2021 14:15h Termini de presentació d'ofertes: 09/04/2021 13:00h Pressupost de licitació: 10.000 € sense IVA 

Diputació de Barcelona

Subministraments, consistent en l'adquisició d'equipament informàtic portàtil per als usuaris de la Diputació de Barcelona Data de publicació:  31/03/2021 14:11h Pressupost de licitació: 1.198.633,7 € sense IVA 

FORMACIÓ 

Avui no hi ha licitacions del sector 

FUSTA

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Subministrament de material de fusta per a la brigada de jardineria Data de publicació:  31/03/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 19/04/2021 12:00h Pressupost de licitació: 28.500 € sense IVA 

INFORMÀTICA I TECNOLOGIES

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Subministrament i manteniment de terminals portàtils de comunicacions de ràdio digital TETRA connectats a la xarxa rescat, pel servei de la Guardia Urbana Data de publicació:  31/03/2021 19:30h Termini de presentació d'ofertes: 15/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 81.380,16 € sense IVA 

JARDINERIA

Ajuntament de l'Escala

Licitació del contracte de serveis de jardineria, per lots Esmenat en data:  31/03/2021 13:30h Termini de presentació d'ofertes: 28/04/2021 13:30h Pressupost de licitació: 458.678,52 € sense IVA 

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Contracte del servei de manteniment i neteja dels espais verds públics del terme municipal de Sant Feliu de Llobregat Data de publicació:  31/03/2021 12:05h Termini de presentació d'ofertes: 30/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 4.884.541,48 € sense IVA 

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA, DESBROSSAMENT I SEGA DELS CAMINS RURALS I MARGES DE SOLARS MUNICIPALS AL MUNICIPI DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS Data de publicació:  31/03/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 15/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 34.665,01 € sense IVA 

Ajuntament del Papiol

Contracte de Serveis de Jardineria i verd urbà. Data de publicació:  31/03/2021 14:20h Termini de presentació d'ofertes: 05/05/2021 14:20h Pressupost de licitació: 513.853,48 € sense IVA 

NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA

Ajuntament d'Arbúcies

CONTRACTE SERVEI NETEJA EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L' AJUNTAMENT D'ARBÚCIES Data de publicació:  31/03/2021 18:00h Termini de presentació d'ofertes: 04/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 232.090,8 € sense IVA 

Ajuntament de Cervelló

CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA D'EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS Data de publicació:  31/03/2021 18:00h Termini de presentació d'ofertes: 07/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 375.033,44 € sense IVA 

Centre Sanitari del Solsonès, Fundació Pública Comarcal

Contractació servei de bugaderia del Centre Sanitari del Solsonès, FPC Data de publicació:  31/03/2021 16:00h Termini de presentació d'ofertes: 20/04/2021 13:00h Pressupost de licitació: 41.666,9 € sense IVA 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Serveis de neteja d'estacions i dependències i trens de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en les seves línies Metropolitanes. (REF:PO14/21) Esmenat en data:  31/03/2021 11:43h Termini de presentació d'ofertes: 27/04/2021 12:00h Pressupost de licitació: 9.308.050,48 € sense IVA 

Transports de Barcelona, SA

Neteja dels edificis corporatius de TMB Esmenat en data:  31/03/2021 18:00h Termini de presentació d'ofertes: 28/04/2021 09:00h Pressupost de licitació: 1.580.040 € sense IVA 

Ajuntament de Calella

SUBMINISTRAMENT MÒDULS PER A WC A LA PLATJA DE CALELLA Data de publicació:  31/03/2021 07:00h Termini de presentació d'ofertes: 15/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 52.500 € sense IVA 

METALL

Ajuntament de Vilanova del Camí

Prestació del manteniment preventiu, correctiu i modificatiu de les instal.lacions dels edificis i equipaments municipals de Vilanova del Camí Data de publicació:  31/03/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 05/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 193.287,6 € sense IVA

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Contracte de servei de redacció del projecte constructiu de sanejament i depuració de Serinyà Data de publicació:  31/03/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 15/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 49.610,13 € sense IVA 

Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A

(OB21102) Contractació del servei de manteniment (preventiu i correctiu) i millores puntuals en l'àmbit de l'edificació dels edificis de Mercabarna, amb mesures de contractació pública sostenible Esmenat en data:  31/03/2021 14:45h Termini de presentació d'ofertes: 21/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 3.540.000 € sense IVA 

Transports de Barcelona, SA

Manteniment d'equips de fred i calor, Front-Box i refrigeració de bateries de tracció de la Flota d'Autobusos Data de publicació:  31/03/2021 17:00h Termini de presentació d'ofertes: 05/05/2021 09:00h Pressupost de licitació: 7.821.559,5 € sense IVA 

Ajuntament de Collbató

SUBMINISTRAMENT MAQUINARIA BRIGADA MUNICIPAL Data de publicació:  31/03/2021 09:15h Termini de presentació d'ofertes: 12/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 11.280,99 € sense IVA 

Ajuntament de Lleida

SUBMINISTRAMENT D'ESCENARIS I ALTRES INFRAESTRUCTURES PER A LA FESTA MAJOR DE MAIG I FESTES DE TARDOR 2021 (EXP. SUB_OBE_2021_0001) Data de publicació:  31/03/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 16/04/2021 13:00h Pressupost de licitació: 66.115,7 € sense IVA 

PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS

Consell Comarcal d'Osona

Disseny, producció i execució del projecte Triescape Osona (PO FEDER de Catalunya 2014-2020) Esmenat en data:  31/03/2021 20:31h Termini de presentació d'ofertes: 13/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 168.800 € sense IVA 

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona CCCB

Subministrament, per adquisició, i instal·lació d'equipaments audiovisuals per al Pati de les Dones del CCCB Data de publicació:  31/03/2021 18:40h Termini de presentació d'ofertes: 19/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 115.702,48 € sense IVA 

QUÍMIC

Diputació de Barcelona

Servei d'Anàlisis clíniques per a la Gerència de Serveis Residencials d'Estades Temporals i Respir. Data de publicació:  31/03/2021 13:20h Termini de presentació d'ofertes: 22/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 27.000 € sense IVA 

Sumar, serveis públics d'acció social de Catalunya, SL

Contractació del servei de plagues per al tractament de la fusta contra tèrmits Data de publicació:  31/03/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 15/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 2.800 € sense IVA 

Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE)

Subministrament del producte per al control del mosquit als arrossars del Delta de l'Ebre Data de publicació:  31/03/2021 14:25h Termini de presentació d'ofertes: 15/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 102.920 € sense IVA 

Institut Català d'Oncologia (ICO)

Subministrament de medicaments genèrics per a l'Institut Català d'Oncologia Data de publicació:  31/03/2021 16:00h Termini de presentació d'ofertes: 05/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 1.002.712,55 € sense IVA 

Institut Català de la Salut (ICS)

Subministrament dels reactius pel seqüenciador Nextseq d'Anatomia Patològica per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Esmenat en data:  31/03/2021 14:17h Termini de presentació d'ofertes: 12/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 181.288,8 € sense IVA

Acord marc per al subministrament de reactius per a la gestió integral de la realització de tècniques automatitzades debiologia molecular de fish de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta Data de publicació:  31/03/2021 10:45h Termini de presentació d'ofertes: 16/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 8.500 € sense IVA

Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA)

Sistema Dinàmic d'Adquisició 1/2020: Subministrament de material considerat Equip de Protecció Individual (EPI) per a l'empresa Pública Sistema d'Emergències Mèdiques, SA Esmenat en data:  31/03/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 30/04/2021 13:00h Pressupost de licitació: 1.113.830 € sense IVA 

TÈXTIL

Ajuntament de Premià de Mar

Subministrament de vestuari laboral per a diferents cossos de treballadors adscrits a àrees de l'Ajuntament de Premià de Mar Data de publicació:  31/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 75.598 € sense IVA 

Patronal Cecot | Sant Pau, 6 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | Whatsapp 669 405 085 | info@cecot.org

Serveis destacats