Butlletí de Licitacions Públiques - 26/04/2021

Índex de continguts

ARTS GRÀFIQUES CONSTRUCCIÓFORMACIÓ | FUSTA | INFORMÀTICA I TECNOLOGIES | JARDINERIA | NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA | METALL | PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS | QUÍMIC | TÈXTIL

DATA DE PUBLICACIÓ 26/04/2021

ARTS GRÀFIQUES

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Recobriment exterior de portes de passatge i trens mitjançant làmina de vinil Esmenat en data:  26/04/2021 12:35h Termini de presentació d'ofertes: 07/05/2021 09:00h Pressupost de licitació: 300.000 € sense IVA 

Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)

SERVEI D'IMPRESSIÓ COST PER CÒPIA PER A L'INSTITUT CATALÀ D'INVESTIGACIÓ QUÍMICA Esmenat en data:  26/04/2021 13:15h Termini de presentació d'ofertes: 28/04/2021 11:00h Pressupost de licitació: 62.500 € sense IVA 

Universitat Politècnica de Catalunya

SE102000HO2021023 Servei de reprografia per a la Universitat Politècnica de Catalunya Esmenat en data:  26/04/2021 10:17h Termini de presentació d'ofertes: 17/05/2021 13:00h Pressupost de licitació: 333.500 € sense IVA 

CONSTRUCCIÓ

Ajuntament d'Anglesola

Contracte d'obres per la Rehabilitació energética de la envolvent tèrmica de l'edifici municipal "llar dels jubilats" d'Anglesola Data de publicació:  26/04/2021 17:15h Termini de presentació d'ofertes: 16/05/2021 15:00h Pressupost de licitació: 93.890,4 € sense IVA

Ajuntament d'Esparreguera

Millora de les condicions acústiques del gimnàs de l'Escola Mare de Déu de la Muntanya i reforma i millora de la pista esportiva, vestuaris i parc infantil de Mas d'En Gall. Data de publicació:  26/04/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 17/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 103.295,58 € sense IVA

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Obres d'ampliacio del complex esportiu municipal Can Xarau Data de publicació:  26/04/2021 10:10h Termini de presentació d'ofertes: 17/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 614.448,39 € sense IVA

Ajuntament de les Borges Blanques

Contracte d'obres del Projecte d'urbanització parcial del Raval de Lleida - Tram 1 Data de publicació:  26/04/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 16/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 54.291,42 € sense IVA

Ajuntament de les Planes d'Hostoles

CONTRACTE D' OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D' ARRANJAMENT DE LA ZONA VEÏNAL DE LA ROUREDA, QUE DELIMITA AMB EL CARRIL BICI DE LA RUTA VERDA DE LES PLANES D' HOSTOLES Data de publicació:  26/04/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 24/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 143.980,42 € sense IVA

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Obres d'ampliació d'altell de nau dels serveis municipals, obres de millora interior i adequació exterior de parcel·la de Av. de l'Ebre de Palau-solità i Plegamans. Data de publicació:  26/04/2021 14:10h Termini de presentació d'ofertes: 17/05/2021 14:30h Pressupost de licitació: 211.729,57 € sense IVA

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Obres referents al projecte executiu de reforma de la instal·lació de climatització de la Biblioteca Central de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsables. Esmenat en data:  26/04/2021 09:02h Termini de presentació d'ofertes: 07/05/2021 13:00h Pressupost de licitació: 714.545,39 € sense IVA

Ajuntament de Santa Eugènia de Berga

CONTRACTE D'OBRES MENORS D'INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D'AUTOCONSUM A L'ESCOLA JACINT VERDAGUER Esmenat en data:  26/04/2021 13:45h Termini de presentació d'ofertes: 04/05/2021 23:00h Pressupost de licitació: 14.450,96 € sense IVA

CONTRACTE D'OBRES MENORS DE SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DEL CENTRE OBERT Data de publicació:  26/04/2021 13:15h Termini de presentació d'ofertes: 04/05/2021 23:00h Pressupost de licitació: 24.630,97 € sense IVA

Ajuntament de Terrassa

ECAO 6017/2021 Obres de la Fase 2 descrita al "Projecte per a la rehabilitació parcial i eliminació de riscos sanitaris de la coberta a l'edifici de la Fàbrica Noguera" Data de publicació:  26/04/2021 14:15h Termini de presentació d'ofertes: 17/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 84.073,85 € sense IVA

Ajuntament del Pla de Santa Maria

Contracte execució de les obres incloses en el projecte "Rehabilitació de l'estructura naus de La Fabrica " Data de publicació:  26/04/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 17/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 1.249.275,86 € sense IVA

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Projecte de Senyalització general GR99 i altres subrutes ¿Ribera d'Ebre: Camí de Sirga, Camí de Riu cofinançat pel PO FEDER 2014-2020 i el Pla de Foment Territorial del turisme a Catalunya Esmenat en data:  26/04/2021 14:14h Termini de presentació d'ofertes: 06/05/2021 15:00h Pressupost de licitació: 75.255,95 € sense IVA

Consell Comarcal del Maresme

SIMMAR, SL (Empresa mixta participada pel Consell Comarcal del Maresme) - Contractació de l'obra "TEI-327 Substituir les cabines de mitja tensió de l'estació transformadora" a l'EDAR Teià Data de publicació:  26/04/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 10/05/2021 13:00h Pressupost de licitació: 68.000 € sense IVA

Consorci d'Aigües Costa Brava Girona

Obra de millora de la impulsió de l'EBAR La Fanga de Palafrugell mitjançant la instal·lació de tres noves bombes amb impulsor N Data de publicació:  26/04/2021 10:30h Termini de presentació d'ofertes: 06/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 23.414,63 € sense IVA

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)

Obra de impermeabilització d'una part de la coberta de l'edifici CPA. Data de publicació:  26/04/2021 08:20h Termini de presentació d'ofertes: 12/05/2021 13:00h Pressupost de licitació: 60.000 € sense IVA

Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL)

Obres mesures correctores derivades de comunicats de risc i visites de seguretat 2020 Data de publicació:  26/04/2021 13:45h Termini de presentació d'ofertes: 17/05/2021 13:00h Pressupost de licitació: 101.184,33 € sense IVA

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Adequacio espai Centre Salut Sagrera Esmenat en data:  26/04/2021 11:35h Termini de presentació d'ofertes: 05/05/2021 09:00h Pressupost de licitació: 74.769,32 € sense IVA

Forestal Catalana, SA

Obres d'actuacions en àrees estratègiques de la gestió per a la prevenció d'incendis forestals a la forest Roques de Vilamala CUP 97-3 Data de publicació:  26/04/2021 18:35h Termini de presentació d'ofertes: 07/05/2021 13:00h Pressupost de licitació: 28.853,37 € sense IVA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Execució de les obres de mitigació del risc d'inundació al barri de La Salut del terme municipal de Salou (Tarragonès). Clau: TX-16249.A Esmenat en data:  26/04/2021 18:17h Termini de presentació d'ofertes: 26/05/2021 13:00h Pressupost de licitació: 8.135.879,24 € sense IVA

Institut Barcelona Esports

Obres de rehabilitació del sostre de la piscina CEM Vintró Esmenat en data:  26/04/2021 20:00h Termini de presentació d'ofertes: 03/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 290.569,79 € sense IVA

Institut Català de la Salut (ICS)

OBRA PER SUBSTITUIR ELS DOS APARELLS ELEVADORS DEL CAP SANT ILDEFONS Esmenat en data:  26/04/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 10/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 107.000 € sense IVA

Institut Català del Sòl (INCASÒL)

2021_70 MRU Obres del projecte d'urbanització de la 2a fase dins sector del PAE Can Sant Joan, àmbit sud-est, 1a etapa, a Sant Cugat del Vallès Data de publicació:  26/04/2021 11:30h Termini de presentació d'ofertes: 25/05/2021 12:00h Pressupost de licitació: 3.409.833,62 € sense IVA

Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Obres per a la creació de nova zona de magatzems i banys en planta baixa al mercat d'Hostafrancs Data de publicació:  26/04/2021 13:10h Termini de presentació d'ofertes: 25/05/2021 12:00h Pressupost de licitació: 368.566,58 € sense IVA

Mancomunitat per a la gestió integral de residus urbans

Obres de desmuntatge de la planta de tractament d'aigua i adequació per ubicar la sala elèctrica de la planta de valorització de residus urbans de Tarragona Data de publicació:  26/04/2021 18:35h Termini de presentació d'ofertes: 24/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 177.318,13 € sense IVA

Transports de Barcelona, SA

Construcció de l'Edifici Oficines de la nova cotxera d'autobusos de Transports de Barcelona en Zona Franca Port Esmenat en data:  26/04/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 28/05/2021 15:00h Pressupost de licitació: 13.615.714,22 € sense IVA

Universitat Autònoma de Barcelona

11/2021 Obres de reforma d'obra i instal·lacions de l'Aulari Nord Oest de la Unitat Docent de la UAB al Complex Hospitalari de la Vall d'Hebron Data de publicació:  26/04/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 17/05/2021 13:00h Pressupost de licitació: 221.664,14 € sense IVA 

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Contracte de serveis per a la direcció de les obres de mitigació del risc d'inundació al barri de La Salut del Terme Municipal de Salou (Tarragonès). Clau: TX-16249 Esmenat en data:  26/04/2021 18:11h Termini de presentació d'ofertes: 26/05/2021 13:00h Pressupost de licitació: 367.373,76 € sense IVA 

FORMACIÓ 

Ajuntament de Terrassa

ECAS 2920/2021 Servei educatiu i visites guiades del programa d'exposicions del Servei de Cultura a través del departament de Terrassa Arts Visuals Data de publicació:  26/04/2021 14:55h Termini de presentació d'ofertes: 11/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 14.132,24 € sense IVA 

FUSTA

Avui no hi ha licitacions del sector

INFORMÀTICA I TECNOLOGIES

Ajuntament d'Anglès

Contractació del servei de telefonia fixa, mòbil, dades i internet Esmenat en data:  26/04/2021 14:04h Termini de presentació d'ofertes: 14/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 44.167,6 € sense IVA 

AMB Informació i Serveis, SA

Servei i subministrament per a l'adequació, manteniment i llicenciament del Centre de Processament de Dades d'AMB Informació Data de publicació:  26/04/2021 12:40h Termini de presentació d'ofertes: 18/05/2021 12:00h Pressupost de licitació: 77.400 € sense IVA 

Transports de Barcelona, SA

Compra i manteniment de 15 copiadores multifunció Esmenat en data:  26/04/2021 22:15h Termini de presentació d'ofertes: 07/05/2021 09:00h Pressupost de licitació: 510.000 € sense IVA 

Ajuntament de la Canonja

Subministrament i instal·lació d'equipaments informàtics per les aules de l'Escola la Canonja. Data de publicació:  26/04/2021 18:00h Termini de presentació d'ofertes: 10/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 49.586,78 € sense IVA 

Ajuntament de la Canonja

Subministrament i instal·lació d'equipaments informàtics per les aules de l'Escola la Canonja. Data de publicació:  26/04/2021 18:00h Termini de presentació d'ofertes: 10/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 49.586,78 € sense IVA 

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf

Renovació i manteniment de la infraestructura de virtualització i emmagatzematge corporatiu del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf Data de publicació:  26/04/2021 15:57h Termini de presentació d'ofertes: 26/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 595.000 € sense IVA 

Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)

SUBMINISTRAMENT DE LLICÈNCIES DE SOFTWARE MICROSOFT PER A L'INSTITUT CATALÀ D'INVESTIGACIÓ QUÍMICA Esmenat en data:  26/04/2021 13:15h Termini de presentació d'ofertes: 28/04/2021 11:00h Pressupost de licitació: 24.000 € sense IVA

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SERVIDORS PER A L'INSTITUT CATALÀ D'INVESTIGACIÓ QUÍMICA Esmenat en data:  26/04/2021 13:15h Termini de presentació d'ofertes: 28/04/2021 11:00h Pressupost de licitació: 110.000 € sense IVA 

JARDINERIA

Ajuntament de Juneda

CONTRACTACIÓ SERVEI DE MANTENIMENT ZONES ENJARDINADES DEL MUNICIPI Data de publicació:  26/04/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 12/05/2021 11:00h Pressupost de licitació: 98.000 € sense IVA 

Ajuntament de l'Escala

Licitació del contracte de serveis de jardineria, per lots Esmenat en data:  26/04/2021 15:15h Termini de presentació d'ofertes: 10/05/2021 13:30h Pressupost de licitació: 458.678,52 € sense IVA 

Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB)

2021-36 Servei integral de jardinaria amb incorporació d'objectius d'eficiència social per l'Hospital Clínic de Barcelona (HCB) i el Consorci Gestió Corporació Sanitària (CGCS) Data de publicació:  26/04/2021 17:15h Termini de presentació d'ofertes: 11/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 88.618,64 € sense IVA 

Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

CONTRACTE DEL SERVEI DE JARDINERIA I MANTENIMENT DE L'URBANITZACIÓ DEL RECINTE MODERNISTA I HISTÒRIC DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU, RESERVADA A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL I EMPRESES D'INSERCIÓ REGULADES PER LA LLEI 44/2007 DE 13 DE DESEMBRE EN COMPLIMENT DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL 4 DE LA LCSP 9/2017. Data de publicació:  26/04/2021 20:20h Termini de presentació d'ofertes: 31/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 175.000 € sense IVA 

NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA

Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, SA

SERVEIS DE NETEJA DELS DIPÒSITS D'AIGUA POTABLE DE L'EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES DE TARRAGONA, SA (EMATSA) Data de publicació:  26/04/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 11/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 55.809,73 € sense IVA 

Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DEL PATRIMONI EXTERN DE LA FUNDACIÓ PRIVADA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU Data de publicació:  26/04/2021 19:00h Termini de presentació d'ofertes: 31/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 83.149 € sense IVA 

METALL

Ajuntament de Sabadell

82/2021 Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de reg automàtic dels camps de futbol municipals de gespa artificial Data de publicació:  26/04/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 11/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 65.944,4 € sense IVA

Consorci d'Aigües Costa Brava Girona

Servei de millora de la hidràulica de la bomba núm. 3 d'impulsió a emissari de l'EBAR Central de Roses Esmenat en data:  26/04/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 06/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 10.160,03 € sense IVA 

Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, SA

SERVEIS DE NETEJA DELS DIPÒSITS D'AIGUA POTABLE DE L'EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES DE TARRAGONA, SA (EMATSA) Data de publicació:  26/04/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 11/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 55.809,73 € sense IVA 

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Direcció d'Obra i Coordinació de Seguretat i Salut de renovació 14 escales mecàniques de la xarxa de Metro Data de publicació:  26/04/2021 16:00h Termini de presentació d'ofertes: 12/05/2021 09:00h Pressupost de licitació: 145.001,37 € sense IVA 

Ajuntament d'Igualada

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FERRETERIA Data de publicació:  26/04/2021 15:30h Termini de presentació d'ofertes: 11/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 31.404,96 € sense IVA 

Ajuntament de Salou

Expedient num. 3388/2021 Contractació menor de subministrament de senyals de prohibit circular 30 Km/h Data de publicació:  26/04/2021 12:45h Termini de presentació d'ofertes: 03/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 4.231,1 € sense IVA 

Ajuntament de Tordera

Contracte de subministrament consistent en l'arrendament, amb opció de compra, d'un tractor amb desbrossadora de braç Data de publicació:  26/04/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 12/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 98.400 € sense IVA 

Circuits de Catalunya, SL

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER DE PANTALLES GEGANTS Esmenat en data:  26/04/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 29/04/2021 12:00h Pressupost de licitació: 160.000 € sense IVA 

Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE 9 VEHICLES PER A LA RENOVACIÓ DE FLOTA EN LA MODALITAT DE RÈNTING Esmenat en data:  26/04/2021 13:20h Termini de presentació d'ofertes: 30/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 199.800 € sense IVA 

Consell Comarcal de l'Alt Empordà

contracte mixt de subministrament i obres per a la instal.lació de plafons i cartelleres informatives de la Xarxa Itinerànnia, Programa FEDER Data de publicació:  26/04/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 11/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 34.782,51 € sense IVA 

Departament d'Empresa i Coneixement

11.2.2 Subministrament i instal·lació 5 estacions Vandellós Data de publicació:  26/04/2021 10:45h Termini de presentació d'ofertes: 11/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 211.970 € sense IVA 

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Subministrament de 150 embragatges MWM ESB070/Z-GUN - Codi TMB 216731 Data de publicació:  26/04/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 12/05/2021 09:00h Pressupost de licitació: 72.000 € sense IVA 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Subministraments industrials de material elèctric per a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Ref:PO19/21) Data de publicació:  26/04/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 26/05/2021 12:00h Pressupost de licitació: 646.080 € sense IVA 

Institut Municipal Parcs i Jardins de Barcelona

Contractació del subministrament de material de lampisteria i reg amb mesures de contractació pública sostenible Esmenat en data:  26/04/2021 16:30h Termini de presentació d'ofertes: 25/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 253.674,12 € sense IVA 

Servei Català de la Salut (CatSalut)

SCS-2021-416: Subministrament d'electrocardiògrafs, equips d'espirometria i registradors Holter per a Centres d'Atenció Primària i altres centres assistencials dependents del CatSalut. Esmenat en data:  26/04/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 04/05/2021 10:00h Pressupost de licitació: 138.400 € sense IVA 

Transports de Barcelona, SA

Subministrament de 240 retrovisors exteriors drets complets Solaris Codi TMB 228002 Data de publicació:  26/04/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 12/05/2021 09:00h Pressupost de licitació: 109.200 € sense IVA

Subministrament de material de recanvi per a les UT 36A, UT 36 C, UT 36 D, UT 86 B per al manteniment de la flota del fabricant Solaris Data de publicació:  26/04/2021 10:45h Termini de presentació d'ofertes: 28/05/2021 15:00h Pressupost de licitació: 0 € sense IVA 

PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS

Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix

Servei de lloguer d¿equips, assessorament i assistència tècnica en la sonorització i il.luminació de les activitats generades per l¿àrea de cultura i joventut de l¿EMD de Valldoreix. Data de publicació:  26/04/2021 15:20h Termini de presentació d'ofertes: 11/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 30.270 € sense IVA 

Fundació del Gran Teatre del Liceu

CONTRACTE MIXT DE SERVEIS DE PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL I DEL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER D'INSTAL·LACIONS I D'EQUIPS DE PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL DE LA FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU. Esmenat en data:  26/04/2021 15:10h Termini de presentació d'ofertes: 04/05/2021 12:00h Pressupost de licitació: 281.380 € sense IVA 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)

Subministrament de targetes de vídeo professionals amb funcions diverses pels estudis de continuïtat Data de publicació:  26/04/2021 07:50h Termini de presentació d'ofertes: 12/05/2021 13:00h Pressupost de licitació: 29.000 € sense IVA 

QUÍMIC

Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA (CORESSA)

Subministrament de productes químics de neteja per al Servei de Neteja d'Edificis CORESSA Data de publicació:  26/04/2021 14:40h Termini de presentació d'ofertes: 11/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 204.086,68 € sense IVA 

Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)

Subministrament d'enoxaparines per a Gestió de Serveis Sanitaris Data de publicació:  26/04/2021 12:30h Termini de presentació d'ofertes: 21/05/2021 17:00h Pressupost de licitació: 56.366,99 € sense IVA 

Servei d'Incineració de Residus Urbans, SA

SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE SOLUCIÓ AMONIACAL Data de publicació:  26/04/2021 11:15h Termini de presentació d'ofertes: 11/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 73.000 € sense IVA 

TÈXTIL

Avui no hi ha licitacions del sector

 

Patronal Cecot | Sant Pau, 6 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | Whatsapp 669 405 085 | info@cecot.org
Serveis destacats