Butlletí de Licitacions Públiques - 21/05/2021

Índex de continguts

ARTS GRÀFIQUES CONSTRUCCIÓFORMACIÓ | FUSTA | INFORMÀTICA I TECNOLOGIES | JARDINERIA | NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA | METALL | PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS | QUÍMIC | TÈXTIL

DATA DE PUBLICACIÓ 21/05/2021

ARTS GRÀFIQUES

Ajuntament de Sabadell

108,109,110/2021 Serveis d'impressió, instal·lació i lliurament de materials de difusió d'activitats culturals organitzades pel Servei de Cultura de l'Ajuntament de Sabadell. Data de publicació:  21/05/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 07/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 31.634,25 € sense IVA 

CONSTRUCCIÓ

Aeroports Públics de Catalunya, SLU

Establiment d'un heliport H24 a l'aeroport d'Andorra-La Seu d'Urgell Data de publicació:  21/05/2021 08:15h Termini de presentació d'ofertes: 11/06/2021 11:00h Pressupost de licitació: 128.387,54 € sense IVA

Ajuntament de Cardedeu

OBRES DE REURBANITZACIÓ PER AMPLIACIÓ DE L'ILLA DE VIANANTS DEL CENTRE DE CARDEDEU. FASE 2: C.SANT ELOI I DR. KLEIN (ENTRE C/SANT ELOI I C/MONTSENY) (Exp. 2021/1635) Data de publicació:  21/05/2021 10:50h Termini de presentació d'ofertes: 10/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 188.297,12 € sense IVA

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Obres de recreixement del mur del riu Sec i aixecament de la passarel·la de vianants Data de publicació:  21/05/2021 08:22h Termini de presentació d'ofertes: 10/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 278.872,87 € sense IVA

Ajuntament de Figueres

CONTRACTE D'OBRES DE REFORMA PER LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT AL MUSEU DE L'EMPORDÀ DE FIGUERES Data de publicació:  21/05/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 11/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 201.649,25 € sense IVA

Ajuntament de Navata

Rehabilitació per a l'adequació i consolidació del Centre Cívic Data de publicació:  21/05/2021 13:05h Termini de presentació d'ofertes: 10/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 130.565,07 € sense IVA

Ajuntament de Pira

Arranjament del Carrer Anton Serra i les escales de les escoles de Pira Data de publicació:  21/05/2021 11:10h Termini de presentació d'ofertes: 04/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 46.608,26 € sense IVA

Ajuntament de Ripollet

PROJECTE TÈCNIC GLOBAL DEL PLA D'ACCIÓ DELS POLÍGONS D'ACTIVITAT ECONÒMICA: OBRES AL POLÍGON INDUSTRIAL DEL MARGE ESQUERRA DEL RIU RIPOLL, FASE II Data de publicació:  21/05/2021 09:20h Termini de presentació d'ofertes: 10/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 267.282,66 € sense IVA

Ajuntament de Riudoms

Contracte de les obres del projecte bàsic i executiu de Rehabilitació de la segona planta del Centre d'Entitats i Formació "Les Escoles Velles" per a espai de dinamització econòmica del municipi de Riudoms Data de publicació:  21/05/2021 08:30h Termini de presentació d'ofertes: 10/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 377.432,25 € sense IVA

Ajuntament de Sant Gregori

ASFALTAT CTRA SANT MEDIR Data de publicació:  21/05/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 04/06/2021 21:00h Pressupost de licitació: 16.512,07 € sense IVA

Ajuntament de Sant Joan Despí

Obres de condicionament del col.lector del carrer Riera d'en Nofre Data de publicació:  21/05/2021 13:55h Termini de presentació d'ofertes: 10/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 233.293,31 € sense IVA

Ajuntament de Terrassa

ECAO 6205/2021 Obres descrites en el Projecte executiu d'adequació de la planta primera del Condicionament Terrassenc Data de publicació:  21/05/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 11/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 498.100,18 € sense IVA

Ajuntament de Vielha e Mijaran

Contracte menor: Treballs de millora de la seguretat a les instal·lacions de l'antiga Estació Dera Tuca Data de publicació:  21/05/2021 09:30h Termini de presentació d'ofertes: 03/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 39.711,66 € sense IVA

Ajuntament de Viladecavalls

Contracte d'obres per les actuacions de manteniment de les franges perimetrals a les urbanitzacions de Carenes de Can Turu, Can Corbera, el Molinot, la Planassa i Sant Miquel de Guanteres i obertura perimetral i actuacions complementàries a l'urbanització Can Pepet Data de publicació:  21/05/2021 11:30h Termini de presentació d'ofertes: 04/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 72.092,17 € sense IVA

Barcelona d'Infraestructures Municipals SA

611.2021.043 - OBRES RELATIVES AL PROJECTE CONSTRUCTIU D'ACTUACIONS DE REFORÇ AL CARRIL BUS 2020-2021 A LA CIUTAT DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE Esmenat en data:  21/05/2021 10:30h Termini de presentació d'ofertes: 31/05/2021 13:00h Pressupost de licitació: 946.605,06 € sense IVA

606.2021.025_OBRES DE FASE 1 DEL CASAL DE BARRI CANALS I JUNYER, SITUAT ALVIADUCTE DE VALLCARCA, 4-6, AL BARRI DE VALLCARCA, AL DISTRICTE DE GRÀCIA DEBARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE Data de publicació:  21/05/2021 14:10h Termini de presentació d'ofertes: 21/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 309.618,8 € sense IVA

611.2021.046_OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE MILLORA DE LA SENYALITZACIÓVERTICAL A LA CIUTAT DE BARCELONA 2020-2021. LOT 1: DISTRICTES DE CIUTAT VELLA,SANTS-MONTJUÏC, LES CORTS I SARRIÀ-SANT GERVASI I LOT 2: DISTRICTES DE GRÀCIA, HORTAGUINARDÓ,SANT ANDREU I SANT MARTÍ AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICASOSTENIBLE Esmenat en data:  21/05/2021 14:30h Termini de presentació d'ofertes: 01/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 623.862,26 € sense IVA

Barcelona de Serveis Municipals SA

2021PO0206OB - Obres relatives al projecte de dragat d'emergència en la bocana i canal d'accés del Port Olímpic de Barcelona Data de publicació:  21/05/2021 18:35h Termini de presentació d'ofertes: 08/06/2021 10:00h Pressupost de licitació: 59.207,91 € sense IVA

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE BETREN

Contracte menor: Pavimentació del Carrer Riuet de Betren Data de publicació:  21/05/2021 14:30h Termini de presentació d'ofertes: 31/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 37.720,54 € sense IVA

Entitat Municipal Descentralitzada de Casau

Contracte menor: Parc de salut a la població de Casau Data de publicació:  21/05/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 31/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 9.284,33 € sense IVA

Transports de Barcelona, SA

Punts de recàrrega elèctrica a les línies V15 i H12 d'autobusos i manteniment integral de al infraestructura Esmenat en data:  21/05/2021 10:44h Termini de presentació d'ofertes: 26/05/2021 09:00h Pressupost de licitació: 5.488.548 € sense IVA 

Barcelona d'Infraestructures Municipals SA

601.2021.050 - SERVEIS DE DIRECCIÓ D'OBRA DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DELS PATIS DEL MUSEU PICASSO DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE Data de publicació:  21/05/2021 12:10h Termini de presentació d'ofertes: 09/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 29.008,45 € sense IVA 

FORMACIÓ 

Ajuntament de Sant Joan Despí

Servei per impartir el Programa de formació i d'inserció dels joves sense ESO, en la modalitat de Pla de transició al treball (PFI-PPT) per al curs 2021-2022 Esmenat en data:  21/05/2021 14:15h Termini de presentació d'ofertes: 03/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 69.718,94 € sense IVA

Organisme Municipal d'Educació de Sant Cugat del Vallès

servei de formació professional corresponent al programa de formació i inserció en la modalitat de pla de transició al treball del perfil d'auxiliar de vivers i jardins del PFI-PTT, del Patronat Municipal d'Educació de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Data de publicació:  21/05/2021 13:30h Termini de presentació d'ofertes: 08/06/2021 12:00h Pressupost de licitació: 49.912,58 € sense IVA 

FUSTA

Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)

Subministrament de contenidors de fusta per recollida de paper confidencial Data de publicació:  21/05/2021 10:31h Termini de presentació d'ofertes: 08/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 38.250 € sense IVA 

JARDINERIA

Agència de l'Habitatge de Catalunya

Servei de manteniment de jardineria i neteja de cobertes a diferents grups d'habitatges de promoció pública. Data de publicació:  21/05/2021 13:30h Termini de presentació d'ofertes: 18/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 199.641,94 € sense IVA 

Ajuntament de Sentmenat

Treballs d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de protecció contra incendis forestals i de les zones verdes municipals al municipi de Sentmenat. 2 LOTS Data de publicació:  21/05/2021 14:40h Termini de presentació d'ofertes: 04/06/2021 23:00h Pressupost de licitació: 55.112,44 € sense IVA 

INFORMÀTICA I TECNOLOGIES

Ajuntament d'Olèrdola

LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER AL DISSENY, IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT D'UNA NOVA PLATAFORMA TECNOLÒGICA EN MODALITAT SAAS, QUE PERMETI REALITZAR L'AVALUACIÓ DE L'ACOMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE PRODUCTIVITAT DELS I LES TREBALLADORES DE L'AJUNTAMENT D'OLÈRDOLA. Data de publicació:  21/05/2021 14:40h Termini de presentació d'ofertes: 04/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 12.200 € sense IVA 

Ajuntament de Valls

SERVEI DE MANTENIMENT DE LA XARXA CONVERGENT DE VEU I DADES DE L'AJUNTAMENT DE VALLS Data de publicació:  21/05/2021 09:25h Termini de presentació d'ofertes: 05/06/2021 15:00h Pressupost de licitació: 53.184 € sense IVA 

Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya

Manteniment de les cabines de disc de producció dels CPSs principal i secundari Data de publicació:  21/05/2021 17:40h Termini de presentació d'ofertes: 07/06/2021 18:00h Pressupost de licitació: 85.010 € sense IVA 

Ajuntament de Badalona

SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRAT I PALMERES A LA CIUTAT DE BADALONA Data de publicació:  21/05/2021 23:00h Termini de presentació d'ofertes: 21/06/2021 13:30h Pressupost de licitació: 247.603,22 € sense IVA 

Agència de Salut Pública de Barcelona

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PER A L'ADQUISICIÓ D'EQUIPS PORTÀTILS MÉS BASES DE CONNEXIÓ (DOCKSTATION) I MONITORS PER A L'AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE Data de publicació:  23/05/2021 22:26h Termini de presentació d'ofertes: 07/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 73.785,6 € sense IVA 

NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA 

Ajuntament d'Igualada

SERVEIS DE NETEJA DELS CEIPS: GARCIA FOSSAS, GABRIEL CASTELLÀ, EMILI VALLÈS, RAMON CASTELLTORT, DOLORS MARTÍ I ESCOLA ATENEU I DE LES ESCOLES BRESSOLS: L'ESPÍGOL, LA LLUNA, LA ROSELLA I EL RUSC Esmenat en data:  21/05/2021 09:47h Termini de presentació d'ofertes: 16/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 565.689,32 € sense IVA 

Ajuntament de Mataró

servei de neteja dels edificis municipals de l' Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró SA, Mataró Audiovisual EPE, Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró, Promocions Urbanístiques de Mataró SA i el Parc Tecnocampus Mataró Data de publicació:  21/05/2021 14:46h Termini de presentació d'ofertes: 21/06/2021 09:00h Pressupost de licitació: 8.467.528,71 € sense IVA 

Ajuntament de Torroella de Montgrí

SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES DE L'AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ Esmenat en data:  21/05/2021 10:30h Termini de presentació d'ofertes: 18/06/2021 11:00h Pressupost de licitació: 426.514,56 € sense IVA

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Servei de bugaderia per a l'alberg municipal de Joventut Data de publicació:  21/05/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 31/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 1.200 € sense IVA 

Hospital de Sant Joan de Reus, SAM

20180306_CONTRACTACIO DEL SERVEI DE RENTAT DE ROBA PELS CENTRES D'HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS SA (SOCIETAT UNIPERSONAL) I DE LA FUNDACIÓ SAGESSA - SALUT (EN LIQUIDACIÓ) Esmenat en data:  21/05/2021 09:32h Termini de presentació d'ofertes: 17/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 1.138.925,33 € sense IVA 

Sumar, serveis públics d'acció social de Catalunya, SL

Contractació del servei de recollida, transport i tractament de residus sanitaris en diferents centres gestionats per SUMAR. Data de publicació:  21/05/2021 11:40h Termini de presentació d'ofertes: 04/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 3.162,5 € sense IVA 

Universitat Autònoma de Barcelona

Consu-12/2021 - Serveis de recollida selectiva, transport i tractament de residus especials i perillosos de la UAB Data de publicació:  21/05/2021 09:45h Termini de presentació d'ofertes: 21/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 147.000 € sense IVA 

METALL

Ajuntament de Gavà

Contractació del servei de manteniment de les instal·lacions d'alarmes d'intrusió, videovigilància i protecció contra incendis dels edificis municipals de l'Ajuntament de Gavà i dels edificis de l'empresa municipal Presec, SA. (CTE SERV 3/21). Data de publicació:  21/05/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 25/06/2021 00:00h Pressupost de licitació: 389.166,02 € sense IVA 

Ajuntament de Lleida

SERVEI DE REPARACIONS DE LA XARXA DE SEMÀFORS (exp. SER_MENP_2021_0008) Data de publicació:  21/05/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 28/05/2021 13:00h Pressupost de licitació: 7.274 € sense IVA 

Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A

CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT NORMATIU DELS EQUIPS D'ELEVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, S.A., AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE Data de publicació:  21/05/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 08/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 1.327,42 € sense IVA 

Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS I GESTIÓ DE L'ENERGIA ELÈCTRICA, TÉRMICA I AIGUA DEL MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA Esmenat en data:  21/05/2021 17:15h Termini de presentació d'ofertes: 27/05/2021 11:00h Pressupost de licitació: 1.380.122,97 € sense IVA 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)

Manteniment de les instal·lacions de detecció, alarma i extinció automàtica d'incendis Esmenat en data:  21/05/2021 09:19h Termini de presentació d'ofertes: 16/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 166.164 € sense IVA 

Serveis Comarcals Mediambientals, SA (SECOMSA)

SECOMSA: Subministrament, mitjançant adquisició, de dos camions recol·lectors de 7 m3 per a la recollida de residus Data de publicació:  21/05/2021 14:05h Termini de presentació d'ofertes: 21/06/2021 14:30h Pressupost de licitació: 240.000 € sense IVA

Universitat Pompeu Fabra

E-300100/04-05-21 Subministrament per a la Universitat Pompeu Fabra d'un microscopi de fulls de llum invertida per a la imatge a llarg termini d'embrions i organoides vius (light sheet), finançat amb fons del Consell Europeu de Recerca (ERC) sota el programa d'innovació i recerca de la Unió Europea Horizon 2020 (beca núm. 834580) Esmenat en data:  21/05/2021 14:14h Pressupost de licitació: 387.608 € sense IVA

Universitat Rovira i Virgili

Subministrament d'un microscopi electrònic de transmissió d'emissió de camp (Fetem) 200kV, amb microanàlsi de raigs X, Stem i Tomografia, pel Servei de Recursos Científics i Tècnics de la URV, EXP: SU 33/21 Esmenat en data:  21/05/2021 11:15h Termini de presentació d'ofertes: 23/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 1.250.000 € sense IVA 

PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS

Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

Creació i producció d'una peça documental d'homenatge als Premis Nacionals de Cultura 2021 per a ser emesa per televisió i difosa per xarxes. Data de publicació:  21/05/2021 14:30h Termini de presentació d'ofertes: 11/06/2021 15:00h Pressupost de licitació: 54.000 € sense IVA 

QUÍMIC

Ajuntament de Barcelona

Subministrament de tests de detecció de substàncies estupefaents que permetin la lectura tant visual com digital, amb els equips de lectura digital, per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, d'acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible Data de publicació:  21/05/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 21/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 168.000 € sense IVA 

Ajuntament de Girona

Contractació del subministrament de material sanitari, farmacèutic i de neteja per proveir els casals del programa municipal de casals Data de publicació:  21/05/2021 14:30h Termini de presentació d'ofertes: 28/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 12.743,5 € sense IVA 

Departament de Salut

SA1404 Adquisició material cribatge ITS Data de publicació:  21/05/2021 12:43h Termini de presentació d'ofertes: 07/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 21.767,8 € sense IVA 

Institut Català de la Salut (ICS)

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE GUIES PER A INTERVENCIONISME CORONARI I TERAPèUTIC Data de publicació:  21/05/2021 09:40h Termini de presentació d'ofertes: 07/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 7.835.098 € sense IVA
Subministrament dels medicaments i nutricions per a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Data de publicació:  21/05/2021 14:30h Termini de presentació d'ofertes: 25/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 706.870,92 € sense IVA 

TÈXTIL

Avui no hi ha licitacions del sector

Patronal Cecot | Sant Pau, 6 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | Whatsapp 669 405 085 | info@cecot.org
Serveis destacats