Butlletí de Licitacions Públiques - 15/09/2021

Índex de continguts

ARTS GRÀFIQUES CONSTRUCCIÓFORMACIÓ | FUSTA | INFORMÀTICA I TECNOLOGIES | JARDINERIA | NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA | METALL | PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS | QUÍMIC | TÈXTIL

DATA DE PUBLICACIÓ 15/09/2021

ARTS GRÀFIQUES

Institut Municipal d'Informàtica

Manteniment de les plaques de retolació de les vies públiques de laciutat de Barcelona, amb mesures de contractació públicasostenible Data de publicació:  15/09/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 01/10/2021 13:00h Pressupost de licitació: 61.945,32 € sense IVA 

CONSTRUCCIÓ

Ajuntament de Cambrils

Obres de la Rambla de Jaume I, des de la plaça de la Constitució fins al carrer Drassanes, i els carrers transversals Data de publicació:  15/09/2021 13:59h Termini de presentació d'ofertes: 11/10/2021 14:00h Pressupost de licitació: 3.284.373,21 € sense IVA

Ajuntament de Cunit

Contractació de les obres contingudes en la memòria valorada per a la reparació de voreres del municipi de Cunit Data de publicació:  15/09/2021 13:30h Termini de presentació d'ofertes: 05/10/2021 23:59h Pressupost de licitació: 93.132,32 € sense IVA

Ajuntament de Granera

OBRES D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA CLOTA Data de publicació:  15/09/2021 15:05h Pressupost de licitació: 0 € sense IVA

Ajuntament de la Pobla de Montornès

Contracte d'obres per a la il·luminació del carril bici que connecta el nucli urbà de La Pobla de Montornès amb la urbanització El Castell de Montornès Data de publicació:  15/09/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 29/09/2021 14:00h Pressupost de licitació: 66.327,75 € sense IVA

Ajuntament de la Roca del Vallès

Execució de les obres contemplades al projecte pel canvi de caldera i els elements associats a la piscina municipal de la Roca del Vallès Data de publicació:  15/09/2021 10:15h Termini de presentació d'ofertes: 30/09/2021 00:00h Pressupost de licitació: 27.947,28 € sense IVA

Ajuntament de Sabadell

256/2021 Construcció d'un circuit d'educació vial per a bicicletes Esmenat en data:  15/09/2021 11:53h Termini de presentació d'ofertes: 05/10/2021 23:59h Pressupost de licitació: 53.000,27 € sense IVA

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

CONTRACTE D'OBRES PER A LA RENOVACIÓ DEL CLAVEGUERAM DEL GRUP BETLEM DE SANT ANDREU DE LLAVANERES Data de publicació:  15/09/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 05/10/2021 23:59h Pressupost de licitació: 322.515,47 € sense IVA

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

CONTRACTE PER A LES OBRES DE CANALITZACIÓ I COBERTURA DE LA RIERA DE SANT AMANÇ I DEL TRAM DESCOBERT DE LA RIERA DEL MONESTIR DE SANT FELIU DE GUÍXOLS (1A FASE) Data de publicació:  15/09/2021 16:05h Termini de presentació d'ofertes: 05/10/2021 23:59h Pressupost de licitació: 918.391,41 € sense IVA

Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

Execució de les obres del "Projecte executiu de millora del ferm de diversos carrers" al municipi de Santa Cristina d'Aro Data de publicació:  15/09/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 05/10/2021 13:30h Pressupost de licitació: 175.111,74 € sense IVA

Ajuntament de Tortosa

Urbanització carrer Cervantes Esmenat en data:  15/09/2021 10:45h Termini de presentació d'ofertes: 20/09/2021 14:00h Pressupost de licitació: 821.113,56 € sense IVA

Diputació de Girona

Contracte d'obres de reforma i instal·lació de climatització i ventilació tant de la planta segona i segona altell de l'edifici Palau de la Diputació de Girona com de les oficines situades a la Ronda St. Antoni Maria Claret, 37 1r de Girona Data de publicació:  15/09/2021 11:30h

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA D'ARRÒS E VILA

Contracte menor: Neteja i nova porta accés cementiri Data de publicació:  15/09/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 29/09/2021 23:59h Pressupost de licitació: 5.687,92 € sense IVA

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Renovació integal de via a Línia 5 entre les estacions de Sagrera i Horta Esmenat en data:  15/09/2021 08:05h Termini de presentació d'ofertes: 20/10/2021 09:00h Pressupost de licitació: 10.220.061,82 € sense IVA

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Obres de protecció contra despreniments de roques provinents dels vessants V11 i V16 de línia Lleida - La Pobla de Segur dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Ref:POS60/21) Esmenat en data:  15/09/2021 11:30h Termini de presentació d'ofertes: 05/10/2021 12:00h Pressupost de licitació: 706.251,81 € sense IVA

Transports de Barcelona, SA

Càrrega elèctrica d'autobusos a la cotxera d'Horta i Manteniment Esmenat en data:  15/09/2021 10:05h Termini de presentació d'ofertes: 13/10/2021 09:00h Pressupost de licitació: 4.481.113,07 € sense IVA 

Solucions Integrals per als Residus, S.A.U.

CTTE705 Servei de tractament de terres i runes de les deixalleries de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Data de publicació:  15/09/2021 14:35h Pressupost de licitació: 696.000 € sense IVA 

FORMACIÓ 

Ajuntament de Castelldefels

Servei de formació i divulgació de la tecnologia de l'espai ON LAB de divulgació digital de l'Ajuntament de Castelldefels Esmenat en data:  15/09/2021 15:30h 

Ajuntament de Reus

Servei de manteniment dels espais verds del terme municipal de Reus Data de publicació:  15/09/2021 07:00h Termini de presentació d'ofertes: 19/10/2021 23:59h Pressupost de licitació: 1.004.938,26 € sense IVA 

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

N801/2020/000339 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE LES ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D'ALUMNES DELS CENTRES PUBLICS D'ENSENYAMENT Data de publicació:  15/09/2021 12:46h Termini de presentació d'ofertes: 30/09/2021 23:59h Pressupost de licitació: 117.600 € sense IVA 

Ajuntament de Viladecans

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE DOCÈNCIA per a la impartició de l'acció formativa "actic (nivell bàsic, mitjà i avançat), i ús competent de la tecnologia digital" adreçada als participants dels programes de plans d'experienciació laboral en el marc del pla de reactivació local 2021 i plans d'experienciació laboral per a la reactivació socioeconòmica 2020-2021, en el marc del pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 de conformitat amb l'establert a la sol·licitud d'oferta Data de publicació:  15/09/2021 12:02h Termini de presentació d'ofertes: 21/09/2021 10:00h Pressupost de licitació: 5.500 € sense IVA 

FUSTA

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

Contractació, mitjançant procedimentobert harmonitzat, del subministrament del mobiliari, senyalització i audiovisuals, i equipament escènic del Centre Cultural i Cívic Virginia Amposta Esmenat en data:  15/09/2021 12:40h Termini de presentació d'ofertes: 19/10/2021 15:00h Pressupost de licitació: 495.788,47 € sense IVA 

Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)

Subministrament taules diversos centres SOC Data de publicació:  15/09/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 23/09/2021 14:00h Pressupost de licitació: 58.800 € sense IVA 

INFORMÀTICA I TECNOLOGIES

Consorci de l'Auditori i l'Orquestra

Serveis de manteniment de les llicències d'ús del software SAP i de suport tècnic al programari SAP, amb mesures de contractació pública sostenible. Esmenat en data:  15/09/2021 09:20h Termini de presentació d'ofertes: 27/09/2021 13:00h Pressupost de licitació: 106.160,2 € sense IVA 

Ajuntament d'Esparreguera

SUBMINISTRAMENT I SERVEI D'INSTAL·LACIÓ D'ELEMENTS QUE S'HAN DE SUBSTITUIR A L'ASCENSOR DEL TOCC Data de publicació:  15/09/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 29/09/2021 14:00h Pressupost de licitació: 6.053 € sense IVA

Subministrament de material informàtic per cobrir necessitats de diferents àrees i serveis Data de publicació:  15/09/2021 09:20h Termini de presentació d'ofertes: 30/09/2021 14:00h Pressupost de licitació: 65.375,25 € sense IVA 

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya

Exp. 2021-106 Subministrament d'ordinadors per a l'àmbit de l'Administració de Justícia del Departament de Justícia. Data de publicació:  15/09/2021 16:00h Termini de presentació d'ofertes: 15/10/2021 12:00h Pressupost de licitació: 2.515.521,8 € sense IVA 

Consell Comarcal de la Selva

Contracte de subministrament per l'adquisició d'una plataforma de connectivitat directe entre aplicacions residents en entorns heterogenis d'activitat empresarial, entitats i organisme públics i privats Esmenat en data:  15/09/2021 09:45h Termini de presentació d'ofertes: 30/09/2021 23:59h Pressupost de licitació: 30.000 € sense IVA 

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Subministrament d'equipament hardware per al servei PAM Data de publicació:  15/09/2021 12:27h Termini de presentació d'ofertes: 01/10/2021 09:00h Pressupost de licitació: 45.000 € sense IVA 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Subministrament de llicències VMware vSphere i Horizon View (Ref:POSS60/21) Data de publicació:  15/09/2021 14:25h Termini de presentació d'ofertes: 30/09/2021 12:00h Pressupost de licitació: 9.000 € sense IVA

Subministrament i servei de desenvolupament d'una aplicació informàtica per a la programació i la cobertura del servei i el seu manteniment.(Ref.PO60/21) Esmenat en data:  15/09/2021 10:45h Termini de presentació d'ofertes: 13/10/2021 12:00h Pressupost de licitació: 2.400.000 € sense IVA 

Foment de Ciutat SA

F210000519.- Subministrament, instal·lació i posada en marxa dels equips per a la millora de la connectivitat a internet dels equipaments del Pla de Barris de Barcelona, així com per a la millora de l'eficiència social Data de publicació:  15/09/2021 23:17h Termini de presentació d'ofertes: 30/09/2021 14:00h Pressupost de licitació: 51.920 € sense IVA 

Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

OBE 21/542 - SUBMINISTRAMENT D'AMPLIACIÓ D'ESPAI BACKUPS 2021 Data de publicació:  15/09/2021 12:40h Termini de presentació d'ofertes: 30/09/2021 23:59h Pressupost de licitació: 28.925,62 € sense IVA 

OBE 21/541 - SUBMINISTRAMENT DE INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORS 2021-2 Data de publicació:  15/09/2021 10:50h Termini de presentació d'ofertes: 30/09/2021 23:59h Pressupost de licitació: 79.338,84 € sense IVA 

Institut Municipal d'Informàtica

Renovació del suport i manteniment de les llicències del programari Archer per a l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació sostenible Data de publicació:  15/09/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 01/10/2021 13:00h Pressupost de licitació: 15.200 € sense IVA 

JARDINERIA

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Servei manteniment de l'arbrat viari, places i espais verds del municipi de Cerdanyola del Valles Esmenat en data:  15/09/2021 12:26h Termini de presentació d'ofertes: 05/10/2021 14:00h Pressupost de licitació: 5.947.736 € sense IVA 

Consorci Sanitari Integral

Renovació del parc d'equipament informàtic del Consorci Sanitari Integral (CSI2021068) Data de publicació:  15/09/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 30/09/2021 14:00h Pressupost de licitació: 135.829,5 € sense IVA 

Ajuntament de la Llagosta

Contracte per a la prestació del servei de poda dels arbres plataners de l'Avinguda de l'Onze de Setembre del municipi de la Llagosta. Data de publicació:  15/09/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 01/10/2021 23:59h Pressupost de licitació: 36.900 € sense IVA 

NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló

Servei de recollida de residus i gestió de la deixalleria a Santa Coloma de Cervelló. Lot1: Servei de recollida i transport dels residus municipals en sistema porta a porta, Lot2: Gestió de la deixalleria municipal i Lot 3: Servei de recollida i transport de la fracció vidre de Santa Coloma de Cervelló Esmenat en data:  15/09/2021 11:30h Termini de presentació d'ofertes: 15/10/2021 14:00h Pressupost de licitació: 1.009.555,46 € sense IVA 

Ajuntament del Masnou

Serveis de manteniment, conservació, neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram del municipi del Masnou. Data de publicació:  15/09/2021 10:30h Termini de presentació d'ofertes: 15/10/2021 14:00h Pressupost de licitació: 331.918,84 € sense IVA

Institut d'Assistència Sanitària (IAS)

Servei de Neteja del Centres comunitaris de l'IAS (Institut d'Assistència Sanitària) Esmenat en data:  15/09/2021 11:50h Termini de presentació d'ofertes: 20/09/2021 14:00h Pressupost de licitació: 1.370.431,68 € sense IVA  

METALL

Ajuntament d'Esparreguera

MANTENIMENT I REPARACIÓ DE MAQUINÀRIA I DELS VEHICLES ESPECIALS Data de publicació:  15/09/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 29/09/2021 14:00h Pressupost de licitació: 28.925,62 € sense IVA 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Servei i subministrament del manteniment preventiu i correctiu dels aparells elevadors i les portes automatiques dels edificis municipals i espais publics de Cerdanyola del Valles Data de publicació:  15/09/2021 13:40h Termini de presentació d'ofertes: 30/09/2021 14:00h Pressupost de licitació: 125.974,41 € sense IVA 

Ajuntament d'Esparreguera

SUBMINISTRAMENT I SERVEI D'INSTAL·LACIÓ D'ELEMENTS QUE S'HAN DE SUBSTITUIR A L'ASCENSOR DEL TOCC Data de publicació:  15/09/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 29/09/2021 14:00h Pressupost de licitació: 6.053 € sense IVA 

Ajuntament de Malgrat de Mar

Subministrament, instal·lació i configuració de 4 servidors físics Data de publicació:  15/09/2021 10:30h Termini de presentació d'ofertes: 30/09/2021 14:00h Pressupost de licitació: 27.000 € sense IVA

Subministrament de dues motocicletes pel servei de Policia Local Data de publicació:  15/09/2021 10:55h Termini de presentació d'ofertes: 30/09/2021 14:00h Pressupost de licitació: 20.661,16 € sense IVA 

Consell Comarcal de la Selva

Contracte de subministrament i instal·lació de diferents elements i equips als sistemes de sanejament de l'àmbit de gestió del Consell Comarcal de la Selva Esmenat en data:  15/09/2021 12:40h Termini de presentació d'ofertes: 15/10/2021 23:59h Pressupost de licitació: 903.270,2 € sense IVA 

Consell Comarcal del Garraf

Subministraments i l obres per a la millora de l'enllumenat públic del sector Plans d'Aiguadolç i el sector Cases Noves de Sitges Esmenat en data:  15/09/2021 18:16h Termini de presentació d'ofertes: 13/10/2021 15:00h Pressupost de licitació: 250.722,47 € sense IVA 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Subministrament de recanvis per aparells de via de les líniesde Barcelona ¿ Vallès i Llobregat ¿ Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Ref:PO56/21) Data de publicació:  15/09/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 18/10/2021 12:00h Pressupost de licitació: 842.996 € sense IVA

Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)

SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU D'UN MICROSCOPI CONFOCAL DE DISC GIRATORI PER AL LABORATORI DE MICROSCOPIA DIGITAL DE LA FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA Esmenat en data:  15/09/2021 11:42h Termini de presentació d'ofertes: 17/09/2021 13:00h Pressupost de licitació: 14.869 € sense IVA 

Institut Català de la Salut (ICS)

Subministrament d'un sistema de monitorització per l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Data de publicació:  15/09/2021 09:45h Termini de presentació d'ofertes: 30/09/2021 12:00h Pressupost de licitació: 656.235 € sense IVA

Institut Català de la Salut (ICS)

Subministrament i instal.lació de recanvis per a la reparació del compressor de gas de la turbina de la trigeneració de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Esmenat en data:  15/09/2021 14:56h Termini de presentació d'ofertes: 28/09/2021 14:00h Pressupost de licitació: 60.000 € sense IVA 

Parc d'Atraccions del Tibidabo SA

2021PT0304SU_SUBMINISTRAMENT I REPARACIÓ DE DETECTORS DE BITLLETS FALSOS IREPOSICIÓ D'ALIMENTADORS, REPARACIÓ DE MÀQUINA SIRO-15D'ENCARTUTXAR MONEDES I SUBMINISTRAMENT DE PAPER D'ENCARTUTXAR Data de publicació:  15/09/2021 09:50h Termini de presentació d'ofertes: 29/09/2021 10:00h Pressupost de licitació: 9.844,5 € sense IVA 

Transports de Barcelona, SA

Subministrament de 225 tubs de gas baixa pressió MAN SWAGELOK - Codi TMB 230474 Data de publicació:  15/09/2021 10:37h Termini de presentació d'ofertes: 29/09/2021 09:00h Pressupost de licitació: 31.050 € sense IVA 

Transports Municipals del Gironès, SA (TMG, SA)

CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT DE RECANVIS I SERVEI DE REPARACIÓ DELS AUTOBUSOS DE LA MARCA SCANIA DE TRANSPORTS MUNICIPALS DEL GIRONÈS, S.A.U., A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA. Esmenat en data:  15/09/2021 10:24h Termini de presentació d'ofertes: 15/10/2021 23:59h Pressupost de licitació: 170.000 € sense IVA

Universitat de Girona

Subministrament d'equips de cromatografia i anàlisi per l'Institut de Química Computacional i Catàlisi de la Universitat de Girona - Exp. UdG-2021-0006 Exp. UdG-2021-0006 Esmenat en data:  15/09/2021 15:51h Termini de presentació d'ofertes: 16/09/2021 14:00h Pressupost de licitació: 155.000 € sense IVA 

PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

Contractació, mitjançant procedimentobert harmonitzat, del subministrament del mobiliari, senyalització i audiovisuals, i equipament escènic del Centre Cultural i Cívic Virginia Amposta Esmenat en data:  15/09/2021 12:40h Termini de presentació d'ofertes: 19/10/2021 15:00h Pressupost de licitació: 495.788,47 € sense IVA 

QUÍMIC

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

Servei de control integral de plagues al municipi d'Esplugues de Llobregat Data de publicació:  15/09/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 01/10/2021 14:00h Pressupost de licitació: 43.962,74 € sense IVA 

Institut Català de la Salut (ICS)

Subministrament de l'equipament sanitari per a diversos hospitals de l'Institut Català de la Salut. Esmenat en data:  15/09/2021 16:00h Termini de presentació d'ofertes: 27/09/2021 14:00h Pressupost de licitació: 14.180.518 € sense IVA 

Subministrament dels reactius per a la seqüenciació massiva amb preparació de llibreries, temperat i seqüenciació integrada basada en l'alliberament de protons del Laboratori Core d'Anàlisis Molecular (L-CAM) per l'Hospital Universitari de Bellvitge Esmenat en data:  15/09/2021 10:05h Termini de presentació d'ofertes: 05/10/2021 14:00h Pressupost de licitació: 936.000 € sense IVA 

Transports de Barcelona, SA

Subministrament de 96 Canonades flexible alta pressió GNC MAN - Codi TMB 231314 Data de publicació:  15/09/2021 10:30h Termini de presentació d'ofertes: 29/09/2021 09:00h Pressupost de licitació: 91.680 € sense IVA

TÈXTIL

Avui no hi ha licitacions del sector

Patronal Cecot | Sant Pau, 6 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | Whatsapp 669 405 085 | info@cecot.org
Serveis destacats