Butlletí de Licitacions Públiques - 03/06/2021

Índex de continguts

ARTS GRÀFIQUES CONSTRUCCIÓFORMACIÓ | FUSTA | INFORMÀTICA I TECNOLOGIES | JARDINERIA | NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA | METALL | PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS | QUÍMIC | TÈXTIL

DATA DE PUBLICACIÓ 03/06/2021

ARTS GRÀFIQUES

Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida

Contracte de serveis per a la realització del servei de fotomecànica, impressió i enquadernació per a la revista semestral coupDefouet i pel calendari anual de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida Data de publicació:  03/06/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 17/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 21.780 € sense IVA 

Universitat Rovira i Virgili

Servei d'impressió i personalització de títols universitaris oficials, suplements europeus al títol, en format paper i electrònic, per a la URV, EXP: SE 14/21 Data de publicació:  03/06/2021 11:05h Termini de presentació d'ofertes: 09/07/2021 23:59h Pressupost de licitació: 209.570 € sense IVA 

CONSTRUCCIÓ

Ajuntament de Badalona

Obres de reparació de la plaça Salvador Espriu (sobre dipòsit municipal de vehicles) Data de publicació:  03/06/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 17/06/2021 13:30h Pressupost de licitació: 76.079,81 € sense IVA

Ajuntament de Blancafort

Obres de pavimentació i serveis del carrer del Parlament de Catalunya. Data de publicació:  03/06/2021 13:15h Termini de presentació d'ofertes: 23/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 125.379,31 € sense IVA

Ajuntament de Bolvir

CONTRACTE MIXT D'OBRES I SERVEIS D'INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL JACIMENT EL CASTELLOT DE BOLVIR Data de publicació:  03/06/2021 10:40h Termini de presentació d'ofertes: 23/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 39.555,6 € sense IVA

Ajuntament de Castellar del Vallès

Obres de reurbanització i supressió de barreres arquitectòniques a l'eixample de Castellar del Vallès Esmenat en data:  03/06/2021 11:30h Termini de presentació d'ofertes: 25/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 875.909,57 € sense IVA

Ajuntament de Forallac

Urbanització del sistema general vinculat urbanístic al sector PA-V2 i urbanització del sector PA-V3, a Vulpellac Data de publicació:  03/06/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 23/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 687.787,06 € sense IVA

Ajuntament de l'Espluga de Francolí

Execució de les obres incloses en el projecte "Pas inundable al riu Francolí (Camí de la depuradora)" Data de publicació:  03/06/2021 11:10h Termini de presentació d'ofertes: 23/06/2021 12:00h Pressupost de licitació: 113.603,11 € sense IVA

Ajuntament de la Pobla de Montornès

Contracte d'obres substitució cobertes poliesportiu municipal La Pobla de Montornès Data de publicació:  03/06/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 17/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 41.026,96 € sense IVA

Ajuntament de la Vall d'En Bas

Adequació accés dels Hostalets d'en Bas (Fase I: aparcament) Data de publicació:  03/06/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 17/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 51.786,4 € sense IVA

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

N801/2021/000034 REURBANITZACIO DEL C/ JOAN MARTI, ENTRE EL C/ GIRONA I EL C/ EUSEBI GÜELL Data de publicació:  03/06/2021 12:57h Termini de presentació d'ofertes: 23/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 868.910,29 € sense IVA

Ajuntament de Santa Susanna

LICITACIO REDACCIÓ PROJECTE I EXECUCIÓ OBRES D'UN CENTRE DOCENT PER ALS CICLES FORMATIU DE GRAU MIG PER A ACTIVITATS EQÜESTRES Data de publicació:  03/06/2021 15:18h Termini de presentació d'ofertes: 24/06/2021 11:00h Pressupost de licitació: 849.751 € sense IVA

Ajuntament de Subirats

OBRES ADEQUACIO SALA POLIVALENT SOTA L'ESCENARI CENTRE AGRICOLA SANT PAU D'ORDAL Data de publicació:  03/06/2021 12:45h Termini de presentació d'ofertes: 23/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 25.906,19 € sense IVA

OBRES SEPARATA ENLLUMENAT PÚBLIC DEL PROJECTE DE REHABILITACIO DE PAVIMENTS I XARXA D'ENLLUMENAT AL POLIGON INDUSTRIAL DE CAN BAS Data de publicació:  03/06/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 17/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 46.604,51 € sense IVA

Ajuntament de Vielha e Mijaran

Skatepark en Vielha Data de publicació:  03/06/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 23/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 98.240,24 € sense IVA

Barcelona d'Infraestructures Municipals SA

245.2021.008 - OBRES DE LA PRIMERA FASE DE LA IMPLANTACIÓ DE LA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA I DE LA SEVA URBANITZACIÓ: OBRA CIVIL, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE A LA CIUTAT DE BARCELONA Data de publicació:  03/06/2021 10:15h Termini de presentació d'ofertes: 16/07/2021 13:00h Pressupost de licitació: 56.112.778,67 € sense IVA

Cementiris de Barcelona, S.A.U.

Obres relatives al projecte executiu de rehabilitació de diferents blocs de nínxols a lesagrupacions 10, 11, 12 i 15 del Cementiri de Montjuïc (Etapa 1 ¿ Fase 4 ¿ Pla director 2019) Data de publicació:  03/06/2021 13:27h Termini de presentació d'ofertes: 29/06/2021 10:00h Pressupost de licitació: 2.180.937,08 € sense IVA

2021ST209OB - Obres relatives al projecte executiu de rehabilitació de diferents blocs de nínxols a lesagrupacions 11 i 12 del Cementiri de Montjuïc (etapa 1 - fase 7 - Pla Director 2019) Data de publicació:  03/06/2021 14:20h Termini de presentació d'ofertes: 29/06/2021 10:00h Pressupost de licitació: 1.819.816,64 € sense IVA

Obres realtives al Projecte Executiu de rehabilitació de diferents blocs de nínxols a l'agrupació 14 del Cemenetiri de Montjuïc (Etapa 1 - Fase 2 - Pla Director 2019) Esmenat en data:  03/06/2021 10:34h Termini de presentació d'ofertes: 23/06/2021 10:00h Pressupost de licitació: 2.128.205,94 € sense IVA

Consell Comarcal del Tarragonès

Projecte d'obres de millora de l'eficiència energètica de la climatització de la Seu del Consell Comarcal del Tarragonès Data de publicació:  03/06/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 13/06/2021 23:00h Pressupost de licitació: 189.796,67 € sense IVA

Departament d'Educació

Arranjament revoltons del forjat part dreta de l'Institut Joaquim Rubio i Ors de Sant Boi de Llobregat Data de publicació:  03/06/2021 14:35h Termini de presentació d'ofertes: 11/06/2021 18:00h Pressupost de licitació: 39.606,88 € sense IVA

Obres de reforma de la cuina dels Serveis Centrals del Departament d'Educació Data de publicació:  03/06/2021 13:30h Termini de presentació d'ofertes: 23/06/2021 18:00h Pressupost de licitació: 462.729,83 € sense IVA

Diputació de Barcelona

Obres de rehabilitació de façanes i fusteries de l'edifici principal del Marquet de les Roques. Data de publicació:  03/06/2021 09:50h Termini de presentació d'ofertes: 05/07/2021 14:00h Pressupost de licitació: 268.505,12 € sense IVA

Obres de millora del vial d'accés al centre penitenciari de Quatre Camins. Antiga BP-5002. TM de Granollers. Data de publicació:  03/06/2021 12:35h Termini de presentació d'ofertes: 05/07/2021 14:00h Pressupost de licitació: 124.700,93 € sense IVA

Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL)

Obres del Projectes de "renovació dipòsit Sant Cugat TER, dipòsit auxiliar i BY-PASS (I5-03)"" Data de publicació:  03/06/2021 10:30h Termini de presentació d'ofertes: 30/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 556.288,44 € sense IVA

Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix

Obres del clavegueram del Passatge de Can Bord, Rambla Mossèn Jacint Verdaguer i Riera Nonell Esmenat en data:  03/06/2021 15:50h Termini de presentació d'ofertes: 28/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 338.526,98 € sense IVA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Execució de les obres del Projecte constructiu per a la renovació i millora de la instal·lació de protecció contra incendis de la cua de maniobres de L9 sota la terminal 1 de l'aeroport de Barcelona. Clau: R0-19262 Data de publicació:  03/06/2021 12:30h Termini de presentació d'ofertes: 28/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 663.796,72 € sense IVA

Institut Català de la Salut (ICS)

OBRES REFORMA D'ESPAIS PER LA UBICACIÓ DE LA UNITAT D'ATENCIÓ CONTINUADA DOMICILIARIA (ACD) AL CAP NUMÀNCIA, ATENCIÓ PRIMÀRIA BARCELONA CIUTAT, GERÈNCIA TERRITORIAL DE BARCELONA Esmenat en data:  03/06/2021 13:40h Termini de presentació d'ofertes: 28/06/2021 12:00h Pressupost de licitació: 202.891,79 € sense IVA

Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)

6508 - 458.00 Obres OT Manresa Data de publicació:  03/06/2021 13:30h Termini de presentació d'ofertes: 28/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 925.500 € sense IVA

Tractament i Selecció de Residus, S.A.

CTTE632 Obra per a la construcció d'una nova sala de control per a la Planta de Valorització Energètica de Sant Adrià de Besòs. Data de publicació:  03/06/2021 12:45h Termini de presentació d'ofertes: 08/07/2021 14:00h Pressupost de licitació: 368.905,41 € sense IVA 

Ajuntament d'Agramunt

de CONTRACTE DE SERVEIS DE REPARACIÓ I MANTENIMENT DE VORERES I ALTRES OBRES PUNTUALS I URGENTS A DIVERSOS INDRETS DE LA VIA PÚBLICA D'AGRAMUNT I DELS EDIFICIS MUNICIPALS ¿ ANY 2021 I 2022 (PRORROGABLES PER DOS ANYS MÉS) Data de publicació:  03/06/2021 20:00h Termini de presentació d'ofertes: 25/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 88.920 € sense IVA 

FORMACIÓ 

Ajuntament de Premià de Mar

Servei de formació ocupacional del servei d'empresa, comerç i ocupació Esmenat en data:  03/06/2021 15:40h Termini de presentació d'ofertes: 16/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 65.790 € sense IVA 

FUSTA

Avui no hi ha licitacions del sector

INFORMÀTICA I TECNOLOGIES

AMB Informació i Serveis, SA

SERVEIS INFORMÀTICS PER AL MANTENIMENT DE LA PLATAFORMA GIT DELIVERY D'AMB INFORMACIÓ Data de publicació:  03/06/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 18/06/2021 12:00h Pressupost de licitació: 54.800 € sense IVA 

Institut Municipal d'Informàtica

Contractació dels serveis per al desenvolupament dels evolutius d'ampliació de funcionalitats i experiència participativa de la plataforma decidim.barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible Data de publicació:  03/06/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 28/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 384.444,29 € sense IVA 

Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)

SUBMINISTRAMENT DE LLICÈNCIES MICROSOFT PER A LA FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA (IRB BARCELONA) Data de publicació:  03/06/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 17/06/2021 12:00h Pressupost de licitació: 29.576,3 € sense IVA 

Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya

Subministrament de llicències del programari-producte Creative Cloud Enterprise PRO d'Adobe Data de publicació:  03/06/2021 20:27h Termini de presentació d'ofertes: 02/07/2021 13:00h Pressupost de licitació: 1.240.000 € sense IVA 

Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya

Subministrament de llicències del programari-producte Creative Cloud Enterprise PRO d'Adobe Data de publicació:  03/06/2021 20:27h Termini de presentació d'ofertes: 02/07/2021 13:00h Pressupost de licitació: 1.240.000 € sense IVA 

JARDINERIA

Ajuntament de Dosrius

SERVEIS PELS TREBALLS DE PODA DE L'ARBRAT VIARI I DE ZONES VERDES DEL MUNICIPI DE DOSRIUS Data de publicació:  03/06/2021 08:15h Termini de presentació d'ofertes: 18/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 16.528,92 € sense IVA 

Ajuntament de Lliçà de Vall

Manteniment d'algunes zones verdes, jardins i espais lliures de Lliçà de Vall Data de publicació:  03/06/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 25/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 82.256,77 € sense IVA 

Barcelona de Serveis Municipals SA

2021AO0105AC - Serveis relatius al manteniment integral de zones enjardinades gestionades per Barcelona de Serveis Municipals, SA a l'Anella Olímipica de Barcelona Esmenat en data:  03/06/2021 09:40h Termini de presentació d'ofertes: 21/06/2021 10:00h Pressupost de licitació: 570.000 € sense IVA 

NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA

Ajuntament de Vallirana

CONTRACTE DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DELS SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA DE RESIDUS I GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA DE L'AJUNTAMENT DE VALLIRANA Data de publicació:  03/06/2021 11:15h Termini de presentació d'ofertes: 02/07/2021 23:59h Pressupost de licitació: 13.566.112,2 € sense IVA 

ITHINKUPC, S.L.U.

Servei de neteja integral i de recollida selectiva de residus a les instal·lacions d'IThinkUPC, SLU Data de publicació:  03/06/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 21/06/2021 12:00h Pressupost de licitació: 49.920 € sense IVA 

METALL

Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

DIRECCIÓ DE LES OBRES DE SANEJAMENT DELS NUCLIS DE MAR I PINS, CALA CRANCS I VESSANT LLEVANT DE CAP SALOU. TM VILA-SECA I SALOU Esmenat en data:  03/06/2021 09:55h Termini de presentació d'ofertes: 10/06/2021 12:00h Pressupost de licitació: 188.986,13 € sense IVA 

Ajuntament d'Olot

SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DEL SISTEMA DE FRED AMB CONTROL DE TEMPERATURA I HUMITAT DE LA SALA DE SUPORT ESPECIAL DE L'ARXIU MUNICIPAL I COMARCAL D'OLOT Data de publicació:  03/06/2021 14:05h Termini de presentació d'ofertes: 17/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 800 € sense IVA 

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Servei d'instal·lació, muntatge i desmuntatge de la decoració nadalenca en matèria d'il·luminació (arcs i medallons lluminosos) en els diferents carrers de les zones comercials de la ciutat, així com el seu subministrament en règim de lloguer Data de publicació:  03/06/2021 15:15h Termini de presentació d'ofertes: 02/07/2021 23:59h Pressupost de licitació: 320.080 € sense IVA 

Ajuntament de Sant Just Desvern

CONTRACTE DE SERVEIS PEL DE MANTENIMENT DELS APARELLS ELEVADORS, ESCALA MECÀNICA I PORTES AUTOMATITZADES Data de publicació:  03/06/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 17/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 27.083,32 € sense IVA 

Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL)

Servei de renovació d'equips de la bomba núm. 1 EB primera elevació de l'ETAP Llobregat Esmenat en data:  03/06/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 25/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 98.079,28 € sense IVA 

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Desamiantat i desballestament de 42 trens Esmenat en data:  03/06/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 09/06/2021 09:00h Pressupost de licitació: 8.500.000 € sense IVA 

Mancomunitat Penedès - Garraf

SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU, NORMATIU I CORRECTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS DE LA MANCOMUNITAT PENEDÈS-GARRAF Data de publicació:  03/06/2021 09:15h Termini de presentació d'ofertes: 21/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 42.473,6 € sense IVA 

Ajuntament d'Olot

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA CALDERA DE GAS I ELS SEUS EQUIPS AUXILIARS, AL PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS DE LA POLLANCREDA (PAVELLÓ 4) DE L'AJUNTAMENT D'OLOT Data de publicació:  03/06/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 17/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 41.322,32 € sense IVA 

Ajuntament de Castelldefels

Contracte mixt del subministrament en règim de lloguer, i del servei d'instal·lació, desmuntatge i manteniment d'enllumenat ornamental nadalenc a Castelldefels Data de publicació:  03/06/2021 14:35h Termini de presentació d'ofertes: 01/07/2021 23:59h Pressupost de licitació: 132.231,4 € sense IVA 

Ajuntament de Granollers

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LES LLUMINÀRIES DE LA PISTA PRINCIPAL, PISTA ANNEXA I EXTERIOR DEL PALAU OLÍMPIC DE GRANOLLERS COFINANÇAT PEL PUOSC 2020-2024 (prioritat 2; actuacions A3, A4 i A5) Data de publicació:  03/06/2021 12:30h Termini de presentació d'ofertes: 21/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 213.385,38 € sense IVA 

Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)

20/12: Contractació del subministrament i serveis associats a una instal·lació solar fotovoltaica a la coberta del magatzem cooperatiu GEPA del CSUC Esmenat en data:  03/06/2021 14:25h Termini de presentació d'ofertes: 16/07/2021 23:59h Pressupost de licitació: 58.317,21 € sense IVA 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)

Subministrament de l'ampliació de la infraestructura de cablejat de fibra òptica del connexionat de les càmeres dels estudis HD Esmenat en data:  03/06/2021 12:40h Termini de presentació d'ofertes: 09/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 16.000 € sense IVA 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Subministrament amb substitució dels pressòstats diferencials de les locomotores sèrie 254 dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catal(Ref:POSS39/21) Data de publicació:  03/06/2021 14:15h Termini de presentació d'ofertes: 21/06/2021 12:00h Pressupost de licitació: 26.000 € sense IVA

Universitat Rovira i Virgili

Subministrament d'un rentador de gàbies i biberons per al Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la URV, EXP.: SU 25/21 Esmenat en data:  03/06/2021 14:48h Termini de presentació d'ofertes: 10/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 58.000 € sense IVA 

PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Servei de producció de 6 càpsules audiovisuals de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament per a l'any 2021 Data de publicació:  03/06/2021 15:15h Termini de presentació d'ofertes: 17/06/2021 15:00h Pressupost de licitació: 14.999 € sense IVA 

Servei Català de la Salut (CatSalut)

SCS-2021-403: Subministrament de suspensions a sostre, videoconferència i audiovisuals i panells tècnics per als nous quiròfans del Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers Esmenat en data:  03/06/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 30/06/2021 10:00h Pressupost de licitació: 1.068.000 € sense IVA 

QUÍMIC

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya

Acord marc del subministrament de tires reactives Esmenat en data:  03/06/2021 08:35h Termini de presentació d'ofertes: 21/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 1.210.910,39 € sense IVA 

Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB)

2021-83 Subministrament de material de protecció, EPI's i altres accessoris pels professionals sanitaris amb destí a l'Hospital Clínic de Barcelona. Esmenat en data:  03/06/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 05/07/2021 14:00h Pressupost de licitació: 3.990.246,08 € sense IVA 

Institut Català d'Oncologia (ICO)

Subministrament de catèters centrals d'inserció perifèrica central (PICC) per alspacients que reben tractament mitjançant quimioteràpia endovenosa per l'Institut Català d'Oncologia Hospitalet Data de publicació:  03/06/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 08/07/2021 23:59h Pressupost de licitació: 256.500 € sense IVA

Institut Català de la Salut (ICS)

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE GUIES PER A INTERVENCIONISME CORONARI I TERAPèUTIC Esmenat en data:  03/06/2021 09:40h Termini de presentació d'ofertes: 14/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 7.835.098 € sense IVA  

Servei d'Incineració de Residus Urbans, SA

SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE BICARBONAT SÒDIC Data de publicació:  03/06/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 18/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 114.000 € sense IVA 

TÈXTIL

Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM

SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI LABORAL I EPI's DELPERSONAL DE LA COMPANYIA D'AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ Esmenat en data:  03/06/2021 14:45h Termini de presentació d'ofertes: 30/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 11.407,15 € sense IVA 

Fundació del Gran Teatre del Liceu

CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI DE DETERMINADES PRODUCCIONS DEL GRAN TEATRE DEL LICEU Data de publicació:  03/06/2021 17:15h Termini de presentació d'ofertes: 18/06/2021 09:00h Pressupost de licitació: 3.700 € sense IVA 

Patronal Cecot | Sant Pau, 6 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | Whatsapp 669 405 085 | info@cecot.org
Serveis destacats