Butlletí de Licitacions Públiques - 01/04/2021

Índex de continguts

ARTS GRÀFIQUES CONSTRUCCIÓFORMACIÓ | FUSTA | INFORMÀTICA I TECNOLOGIES | JARDINERIA | NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA | METALL | PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS | QUÍMIC | TÈXTIL

DATA DE PUBLICACIÓ 01/04/2021

ARTS GRÀFIQUES

Agència de Salut Pública de Barcelona

Acord marc dels serveis de disseny, maquetació, revisió i impressió de peces de comunicació de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) Esmenat en data:  01/04/2021 12:22h Termini de presentació d'ofertes: 14/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 262.625 € sense IVA 

CONSTRUCCIÓ

Ajuntament de Calonge i Sant Antoni

contractació obres del projecte simplificat d'asgaltatge de diferents carrers del municipi de Calonge i Sant Antoni. Data de publicació:  01/04/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 21/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 82.644,63 € sense IVA

Ajuntament de Canejan

CONSTRUCCION D'ESTRUCTURA INTERIOR D'EDIFICI D'EQUIPAMENTS DER AJUNTAMENT DE CANEJAN Data de publicació:  01/04/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 21/04/2021 15:00h Pressupost de licitació: 41.718,55 € sense IVA

Ajuntament de Cercs

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'OBRES D'UNA PISCINA PER A INFANTS A SANT JORDI DE CERCS (BERGUEDÀ). Esmenat en data:  01/04/2021 11:40h Termini de presentació d'ofertes: 20/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 163.653,28 € sense IVA

Ajuntament de Deltebre

1213/2021 - Obres referents al projecte CONSTRUCTIU URBANITZACIÓ DE L'ENTORN DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES L'AUBE per a l'ajuntament de Deltebre Esmenat en data:  01/04/2021 18:00h Termini de presentació d'ofertes: 27/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 292.173,69 € sense IVA

Ajuntament de Ginestar

Urbanització del carrer Ample de Ginestar Data de publicació:  01/04/2021 23:30h Termini de presentació d'ofertes: 27/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 271.513,71 € sense IVA

Ajuntament de Talamanca

Adequació del Casal de la Quintana Data de publicació:  01/04/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 21/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 238.110,2 € sense IVA

Ajuntament de Vilablareix

Contracte Mixt per la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la posterior execució de les obres de la nova ESCOLA MADRENC, mitjançant procediment obert Esmenat en data:  01/04/2021 14:45h Termini de presentació d'ofertes: 04/05/2021 15:00h Pressupost de licitació: 4.848.463,29 € sense IVA

Ajuntament de Vilanova de Prades

Camí de Viern Data de publicació:  01/04/2021 17:00h Termini de presentació d'ofertes: 19/04/2021 15:00h Pressupost de licitació: 39.226,39 € sense IVA

Camí de les Planes Data de publicació:  01/04/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 19/04/2021 15:00h Pressupost de licitació: 35.241,14 € sense IVA

Ajuntament del Prat de Llobregat

Contracte d'obres per a l'execució del Projecte de reforma del local ubicat al carrer Ignasi Iglesias per ubicar la nova Casa de l'Energia. 2 lots Data de publicació:  01/04/2021 11:40h Termini de presentació d'ofertes: 27/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 214.435,27 € sense IVA

Consell Comarcal del Pallars Jussà

Clausura del Vas A i del Vas B -núm.1- del dipòsit controlat de Fígols (Tremp) a la comarca del Pallars Jussà Data de publicació:  01/04/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 30/04/2021 23:00h Pressupost de licitació: 289.327,08 € sense IVA

Consell Comarcal del Ripollès

Obres de la substitució de la torba, de les graves i de les canonades drenants dels llits filtrants de la depuradora de Planoles Data de publicació:  01/04/2021 15:15h Termini de presentació d'ofertes: 19/04/2021 15:00h Pressupost de licitació: 38.056,2 € sense IVA

Diputació de Girona

Contracte mixt d'obra i servei per a la contractació conjunta esporàdica d'instal·lacions solars fotovoltaiques d'autoconsum i el servei de gestió energètica i manteniment preventiu dels municipis de Cassà de la Selva, Celrà, Garrigàs, Palafrugell i Sant Julià de Llor i Bonmatí Data de publicació:  01/04/2021 11:50h Termini de presentació d'ofertes: 22/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 203.937,64 € sense IVA

Entitat Municipal Descentralitzada de Casau

Millora de seguretat Plaça dera Mòla i accés al nucli de Casau Data de publicació:  01/04/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 19/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 75.642,01 € sense IVA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Execució de les obres del projecte constructiu de millora local. Seguretat viària. Reestudi de la secció transversal i millora de diversos elements funcionals de la carretera BP-1417, del PK 0+000 a l'11+460. Tram: Barcelona - Sant Cugat del Vallès. Clau: PC-CMB-17044-AA Data de publicació:  01/04/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 26/04/2021 13:00h Pressupost de licitació: 747.898,58 € sense IVA

Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)

19/201_Obres de re-impermeabilització de la coberta que uneix els edificis de Tramuntana i Gregal del Parc Sanitari Pere Virgili Esmenat en data:  01/04/2021 12:30h Termini de presentació d'ofertes: 13/04/2021 12:00h Pressupost de licitació: 147.891,57 € sense IVA

Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)

7401 Instal·lació elevador al CIFO de les Franqueses Data de publicació:  01/04/2021 13:45h Termini de presentació d'ofertes: 26/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 81.661,22 € sense IVA
6709 - 458.00 Obres OT Lleida Data de publicació:  01/04/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 26/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 1.252.236,05 € sense IVA 

Ajuntament de Collbató

CONTRACTE MENOR PER L'ADJUDICACIO DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA SEGONA FASE DE L'OBRA PER L'ADEQUACIÓ I MILLORA DE LES CONDICIONS DE SEGURETAT I FUNCIONALITAT DE LA PISCINA PETITA DE COLLBATÓ Data de publicació:  01/04/2021 12:30h Termini de presentació d'ofertes: 12/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 2.066,12 € sense IVA 

FORMACIÓ 

Ajuntament de Canovelles

Casal d'Estiu per a infants de 3 a 12 anys, el projecte Eina d'Estiu i la realització d'un Casal i Campaments Junior per nois i noies de 12 a 17 anys. Data de publicació:  01/04/2021 14:40h 

FUSTA

Avui no hi ha licitacions del sector

INFORMÀTICA I TECNOLOGIES

Universitat Pompeu Fabra

E-300700/14-03-21 Contractació del dret d'ús del programari, maquinari i serveis necessaris per al desplegament d'una plataforma de virtualització per a la Universitat Pompeu Fabra Data de publicació:  01/04/2021 13:33h Pressupost de licitació: 87.100 € sense IVA 

JARDINERIA

Avui no hi ha licitacions del sector

NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA

Avui no hi ha licitacions del sector

METALL

Ajuntament de l'Escala

Licitació del contracte de serveis pel manteniment preventiu i correctiu de la xarxa de sanejament Esmenat en data:  01/04/2021 14:45h Termini de presentació d'ofertes: 12/04/2021 13:30h Pressupost de licitació: 246.150 € sense IVA 

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Servei de resolució d'incidències durant festius i caps de setmana, suport a la brigada d'enllumenat en el manteniment de l'enllumenat públic, així com el servei per a instal·lar les preses de corrent elèctrica i grups generadors necessaris per a les diferents activitats i promogudes per l'ajuntament, que es duguin a terme al municipi de L'Hospitalet de Llobregat Data de publicació:  01/04/2021 09:30h Termini de presentació d'ofertes: 30/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 502.400 € sense IVA 

Ajuntament de Sitges

Servei d'instal·lació de dutxes i rentapeus, posta a punt i manteniment de la xarxa d'aigua potable de les platges de Sitges Esmenat en data:  01/04/2021 11:20h Pressupost de licitació: 82.644,62 € sense IVA

Ajuntament de Lleida

SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT LLOGUER DE SISTEMES DE GRUPS ELECTRÒGENS I QUADRES DE DISTRIBUCIÓ NECESSARIS PER ALS DIFERENTS ACTES PREVISTOS PER A LA FESTA MAJOR I LES FESTES DE LA TARDOR 2021 (exp. SUB_MENP_2021_0002) Data de publicació:  01/04/2021 15:15h Termini de presentació d'ofertes: 12/04/2021 13:00h Pressupost de licitació: 12.665 € sense IVA 

QUÍMIC

Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE)

Subministrament de producte per al control de plagues a la xarxa del clavegueram Data de publicació:  01/04/2021 20:20h Termini de presentació d'ofertes: 26/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 17.528 € sense IVA 

Institut d'Assistència Sanitària (IAS)

Subministrament d'apòsits i productes de cures de ferides, úlceres per pressió i vasculars i lesions per humitat (LESCAH) per a l'IAS (Institut d'Assistència Sanitària) per Lots. Data de publicació:  01/04/2021 12:10h Termini de presentació d'ofertes: 04/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 570.940,83 € sense IVA 

TÈXTIL

Avui no hi ha licitacions del sector

Patronal Cecot | Sant Pau, 6 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | Whatsapp 669 405 085 | info@cecot.org

Serveis destacats