Vull informació sobre el Kit Digital

El programa Kit Digital té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles en el mercat per avançar en la digitalització de les empreses.

Com? 

Amb ajudes econòmiques que et permeten accedir a un gran catàleg de solucions digitals i agents digitalitzadors que t'ofereixen aquests serveis. Només hauràs d'escollir les que millor s'adaptin a les necessitats de la teva empresa.

Qui ho pot sol·licitar?

Les solucions digitals que s'inclouen al Kit Digital estan orientades tant a petites com a mitjanes empreses, independentment del seu sector o tipologia. Per tant, qualsevol pime podrà sol·licitar la subvenció complint els requisits exigits.

  • ✓ Ser una petita empresa, microempresa o autònom (entre 1 i 49 treballadors).
  • ✓ Complir els límits financers i efectius establerts a la categoria de la teva empresa.
  • ✓ Estar donat d'alta i complir l'obligatorietat mínima establerta a la convocatòria.
  • ✓ No tenir consideració d'empresa en crisi.
  • ✓ Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  • ✓ No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent de la Comissió Europea, per un ajut il·legal o incompatible.
  • ✓ No incórrer en cap prohibició de l'article 13.2 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre.
  • ✓ No superar el límit d’ajuts atorgats.

Quina és la quantia del Kit Digital?


Empreses 1 a 2 treballadorsEmpreses 3 a 9 treballadorsEmpreses 10 a 50 treballadors
2.000€6.000€12.000€

Qui em pot ajudar?

L’Aseitec, l’Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya, posa a la teva disposició diferents agents digitalitzadors (acreditats) per tal de que puguin aportar-te les solucions i serveis tecnològics que necessiten les empreses beneficiaries del programa per tal d’avançar en la digitalització dels negocis.

Si ho necessites, pots accedir al buscador d’agents digitalitzadors que ha fet públic el Govern de l’estat espanyol. Pots consultar-lo fent clic aquí.


Vols sol·licitar el Kit Digital? T'ajudem.

Sabies que la Cecot t'ajuda a sol·licitar el Kit Digital? Des de l'Oficina de Digitalització t'ajudarem a comprovar si la teva empresa compleix tots els requisits per sol·licitar-lo i, si és així, ens encarreguem de realitzar tots els passos per l'obtenció del kit.

Vols que la teva empresa sigui agent digitalitzadora?

Nosaltres et donem suport i assessorament en el procés d'adhesió i ens encarreguem de comprovar que la teva empresa compleixi tots els requisits. A més, ens encarreguem de pujar tota la documentació necessària a la plataforma.