Novetats en els permisos retribuïts després de la publicació del RDL 5/2023
La publicació i entrada en vigor del Reial Decret-llei 5/2023, de 28 de juny, ha suposat un canvi en els permisos retribuïts que ja teníem i ha significat la incorporació de dues noves figures, com són el permís per força major i el permís parental que estan produint molts interrogants a les empreses en la gestió dels recursos humans.

Descarregar la presentació
Tornar a l'espai multimèdia