Programa d’acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH)

El Programa d’acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) impulsat per la Generalitat de Catalunya, es va posar en marxa l’any 2010, a través de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Aquest Programa ofereix eines, suport i reconeixement a aquelles organitzacions que tenen instal·lacions i/o operacions a Catalunya i que de manera voluntària volen establir un compromís per a reduir les seves emissions de GEH.

Mitjançant un Acord, les organitzacions que s’adhereixen es comprometen a fer un seguiment de les seves emissions de GEH i establir anualment mesures per a reduir-les.

Es pot adherir qualsevol tipus d'organització:

Empreses privades

• Administració pública

• Organitzacions sense ànim de lucre i

• D'altres.

Es poden adherir organitzacions de qualsevol sector, Consulteu les organitzacions adherides 

Beneficis: La Llei d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat preveu una bonificació en la taxa pels serveis de l'autorització ambiental d'activitats per a les organitzacions adherides al Programa, sempre que s'hagi presentat el primer inventari i mesures de reducció i que estigui validat pels gestors del Programa.

En el Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2022, es manté aquesta bonificació del 50%. Podeu ampliar la informació al següent enllaç.

En el següent enllaç trobareu més informació del Programa en general

Per a qualsevol dubte o ampliació d'informació podeu contactar amb l'assistència tècnica del programa.

Assessorament en Medi Ambient i Economia Circular | Marta Carmona i Sònia Llorens | mediambient@cecot.org