Resultats de l'enquesta sobre l'impacte del COVID-19 en l'activitat de la industria tèxtil

Fa pocs dies us vàrem convidar a participar en una enquesta, promoguda per Texfor, per tal de conèixer la incidència específica que està tenint el COVID-19 a l'activitat industrial de el sector tèxtil.
La participació ha estat de 80 empreses i els resultats que es desprenen són els que detallem a continuació.
Resultats de l'enquesta.