Requeriments dels serveis de desinfeccions COVID-19 amb certificat

Us informem que els serveis de desinfecció per evitar el contagi de la COVID-19 que requereixen d’un certificat de desinfecció únicament poden estar expedits per empreses de biocides que emprin productes autoritzats i que estiguin inscrits al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides.
 

Per poder tramitar la inscripció al registre cliqueu aquí.