RESOLUCIÓ EDU/3074/2020

Us enllacem la Resolució publicada en el DOGC, per la qual es resol la convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a pal·liar els perjudicis derivats del tancament de les llars d'infants de titularitat privada a causa de la COVID-19 durant el curs 2019-2020 (ref. BDNS 519447).

» RESOLUCIÓ EDU/3074/2020, de 26 de novembre, publicada en el DOGC núm. 8284