QUÍMIC - Bones pràctiques per al sector | Prevenció del risc d’exposició laboral al coronavirus SARS-CoV-2

Us informem que l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) posa a l’abast del sector un recull d’orientacions per aplicar les mesures establertes pel Ministeri de Sanitat davant del risc d’exposició a la COVID-19 en l’entorn laboral. El document recull una selecció no exhaustiva la qual les empreses han d’implementar i complementar, si és necessari,   en funció de les seves característiques i dels resultats obtinguts a les seves avaluacions de riscos.

Per a més informació cliqueu aquí

D'altra banda els agents socials de la indústria química i que inclou a la Federació empresarial de la Indústria Química (FEIQUE) i les representacions sindicals de CCOO i UGT per a la Indústria, han elaborat un document que recull el protocol d'actuació de treballadors i empresa per evitar el contagi de la Covid-19, mantenint en la mesura que sigui possible, l'operativa en els centres de treball.