Modificacions l’àmbit de la contractació pública degut al covid-19

Modificacions de les mesures adoptades per la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de la contractació pública degut al covid-19.

Mitjançant el Decret Llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries (DOGC 25/03/2020), la Generalitat de Catalunya ha modificat, entre d’altres, les mesures inicials sobre contractació administrativa que va prendre al Decret llei 7/2020, de 17 de març.
Així, les mesures adoptades per la Generalitat, exposades de manera general, quedarien de la següent manera:
 

Assessorament en Contractació Administrativa | José Luis Martínez | contractacioadministrativa@cecot.org