Mesures per evitar les concentracions de persones per prevenir els contagis

En el marc de l'evolució de la situació d'emergència ocasionada amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, s'han anat adoptant diverses mesures tendents a reduir l'activitat del país i evitar les concentracions de persones per prevenir els contagis.
Amb aquest objectiu, s'han regulat noves restriccions en l'exercici i limitacions d'activitat per tal de prevenir i controlar la projecció ascendent de la taxa d'infecció.
En l'àmbit dels establiments i de les activitats esportives, d'oci i comercials:
a) El tancament de les estacions d'esquí, d'esquí nòrdic i de les estacions de muntanya.
b) El tancament de tota classe d'instal·lacions esportives, gimnasos i clubs esportius, tant de titularitat pública com privada.
c) El tancament de teatres, de cinemes, de sales de festa, discoteques, pubs, sales de ball, sales de concert, sales de karaoke, cafès teatre i cafès concert i qualsevol altre establiment recreatiu.
d) El tancament de bars, cafeteries, restaurants i altres establiments de restauració llevat d'aquells que estiguin integrats en un establiment hoteler o en centres sanitaris o socials residencials.
e) El tancament d'establiments de joc (salons recreatius, casinos, bingos i qualssevol altres).
f) El tancament de parcs d'atraccions, parcs temàtics i qualsevol altre centre que realitzi activitats d'oci o de lleure.
g) La suspensió de tota classe d'activitats d'espectacles públics i activitats, en espais tancats altres que els esmentats en les lletres anteriors i en espais oberts.
h) El tancament de centres comercials, incloent grans superfícies i galeries, a excepció d'aquells establiments dedicats exclusivament a la venda de productes de consum habitual (alimentació, neteja i higiene) i d'aquelles àrees dels centres comercials amb la mateixa activitat.
 
En aquest àmbit, les mesures preventives establertes tenen reconeguda la causa de força major.
 
En l'àmbit dels serveis funeraris:
a) La suspensió de les activitats de vetlla de persones mortes per la COVID-19 en instal·lacions públiques i privades.
La vigència d'aquestes mesures s'inicia a les 0,00 hores del dia 14 de març de 2020. Tenen una vigència mínima de 15 dies i són susceptibles de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment.
Podeu consultar aquí el text íntegre de la resolució.