Línia d’ajuts al treball autònom (1r trimestre)

La inscripció al registre és el tràmit previ per accedir als ajuts adreçats a professionals autònoms afectats per les conseqüències econòmiques de la Covid-19.

El 19 de febrer s’obren les inscripcions al nou registre d’accés a la línia d’ajuts del primer trimestre de 2021 adreçats a professionals autònoms afectats per les conseqüències econòmiques de la pandèmia.

La inscripció al registre actuarà com a sol·licitud per accedir als ajuts, que es concediran a totes les peticions que compleixin els requisits fixats a les bases de la convocatòria.

Requisits:

Professionals autònoms que exerceixin una activitat econòmica com a persona física a títol individual, mutualistes, societaris, socis cooperativistes, tots fins a un màxim de 6 persones (titulars inclosos).

Els requisits que han de complir les persones autònomes per inscriure’s al registre són:

• Domicili fiscal a Catalunya
El rendiment net de l'activitat durant tot el 2020 no ha de superar l'import de 17.500 €
La base imposable de la declaració de la renda de 2019 ha de ser igual o inferior a 35.000 €
Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, abans de l’1 de gener de 2021

Accés al registre:

La inscripció al registre restarà oberta del 19 al 26 de febrer
L’ordre d’inscripció no determinarà la preferència en l’atorgament
La inscripció al registre actuarà com a sol·licitud i, per tant, no caldrà fer cap més tràmit

» Més informació

» Per descarregar-vos l'Ordre, cliqueu aquí