Les associacions i les fundacions podran reunir-se i adoptar acords per videoconferència

El Govern ha aprovat un Decret llei que faculta les associacions i les fundacions per reunir-se i adoptar acords per videoconferència i altres mitjans telemàtics fins al 31 de desembre de 2021, encara que els seus estatuts no ho estableixin. Es tracta d’una mesura del Departament de Justícia per facilitar que les entitats puguin desenvolupar la seva activitat i fer front a les obligacions legals en el context de pandèmia. Aquest Decret modifica l’anterior, que donava l’opció d’arribar a acords de forma telemàtica fins al 31 de desembre de 2020.

Acords sense reunió

El nou text també preveu que les associacions i fundacions puguin adoptar acords sense reunió fins al 31 de desembre de 2021, però només si no és possible fer servir mitjans telemàtics. Ho ha d’acordar la presidència o ho han de sol·licitar almenys dos membres de l’òrgan de govern. En el cas d’una assemblea general d’una associació, ho ha de proposar un vint per cent dels socis.

Terminis legals

El decret estableix que els terminis legals per aprovar i presentar els comptes anuals comencen a comptar una vegada transcorreguts tres mesos des de la fi de l’estat d’alarma. Per tant els terminis van començar a comptar a partir del 21 de setembre d’aquest 2020.

Per a més informació, cliqueu aquí